Begränsa användandet av nya läkemedel innan prisförhandling är avslutade!

Prognosen för alla de som drabbas av blodcancer har under senaste åren starkt förbättras på grund av ökad tillgänglighet på nya läkemedel. Framsteg noteras bl.a. vid kronisk myeloisk leukemi, myelom och lymfom. Samtidigt har dessa glädjande framsteg inneburit kraftigt ökning av läkemedelskostnaderna. Som tredje dödligast cancersjukdomen, finns det finns ett stort behov av introduktion av ännu mer verkningsfulla läkemedel mot blodcancer.

Lång tid mellan godkännande och beslut

Idag existerar ett problem med att nya läkemedel som förskrivs på recept kan vara tillgängliga och förskrivas under en lång tid mellan att de blivit godkända av EMA/EU-kommissionen fram till dess TLV (Tand och Läkemedelsverket) fattar sitt beslut om de skall ingå i läkemedelsförmånen. Detta kan leda till att stora summor pengar används för att bekosta läkemedel som senare inte bedöms som kostnadseffektiva i svensk sjukvård. Pengar som i stället kunde användas för att bekosta terapier som är säkert kostnadseffektiva.

Kraftigt stöd för Jan Lilliemarks förslag till ny process för att förkorta handläggningstid

Styrelsen för Svensk förening för hematologi (SFH) har tillsammans med ordförande i föreningens samtliga diagnosgrupper och Blodcancerförbundet uttalar sitt starka stöd för Jan Liliemarks förslag till ny process som avser att förkorta handläggningstid mellan EMA godkännande och färdig bedömning från TLV och NT-rådet.

Avråder starkt från att förskriva/använda nya läkemedel innan bedömning av kostnadseffektivitet.

 – Vi är eniga i vår bedömning att starkt avråda från förskriva/använda nya läkemedel utanför ”Compassionate use” program innan en bedömning gjorts av NT-rådet och TLV avseende kostnadseffektivitet. Undantag kan vara patienter som ingått i registreringsstudie av läkemedlet och haft avsedd effekt av medicineringen, förklarar Jan Samuelsson, ordförande för Svensk Hematologisk Förening för Hematologi.

– Efter moget övervägande och diskussioner med Blodcancerförbundets föreningar runt om i Sverige har jag kommit fram till att det måste bli ett slut på den ohämmade prissättningen på de nya läkemedlen. Våra medlemmars överlevnad är beroende av nya effektivare läkemedel, vår målsättning är att få ut dem till de patienter som har möjlighet att tillgodegöra sig behandlingen.Tiden mellan godkännande av läkemedlet och prissättningen måste kraftigt kortas, tycker Kerstin Holmberg ordförande för Blodcancerförbundet.