Sverige väljer brett skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom i barnvaccinationsprogrammet

Sverige väljer brett skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom i barnvaccinationsprogrammet

MSD meddelar idag att företaget har ingått ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB angående MSD:s HPV-vaccin Gardasil 9 för Sveriges allmänna vaccinationsprogram för barn.
SKL Kommentus Inköpscentral valde Gardasil 9 tack vare att vaccinet ger ett brett skydd mot humant papillomvirus (HPV). Vaccinet, som innehåller skydd mot nio HPV-typer, ges enligt ett tvådosschema för barn mellan 9 och 14 år, därefter i ett tredosschema.

-Vi har med glädje mottagit beskedet att Sverige tar HPV-relaterad cancer och sjukdom på allvar. Med ett etablerat screeningprogram, ett brett skydd i barnvaccinationsprogrammet och dessutom möjligheten att följa upp utfallet i så kallad Real World Evidence forskning tar Sverige verkligen ledningen i kampen mot HPV-relaterad cancer, säger Marc Gailhardou, VD MSD i Sverige.

Orsakar cancer i bland annat livmoderhals, vulva och anus
HPV är Sveriges vanligaste sexuellt överförda infektion som drabbar såväl kvinnor som män. Uppskattningsvis drabbas 80 procent av oss alla av HPV-infektion någon gång i livet. De allra flesta märker inte av infektionen som vanligtvis läker ut av sig själv. Däremot läker inte infektionen ut för vissa och de löper ökad risk att drabbas av cellförändringar och olika former av cancer. I Sverige orsakar HPV varje år ungefär 800 fall av cancer i livmoderhals, vulva och anus samt 90 procent av all kondylom.

Sedan 2010 erbjuds flickor i årskurs 5 eller 6 i Sverige HPV-vaccination inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Under 2017 gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att även pojkar ska erbjudas HPV-vaccination i samma vaccinationsgprogram – frågan utreds av regeringen.