Barncancerforskning från Halmstad uppmärksammas

En vetenskaplig artikel från Högskolan i Halmstad har antagits till den prestigefyllda konferensen CHI 2014 som hålls i Toronto 26 april – 1 maj. Artikeln tilldelas även ett ”Honorable Mention Award”, vilket innebär att den tillhör toppskiktet bland bidragen.

Artikeln beskriver arbetet med att skapa en virtuell värld för barn som har överlevt cancer, och handlar om hur personas – en sorts fiktiva personer – används i denna process.

ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) är världens mest prestigefyllda konferens inom interaktion mellan människa och dator. I snitt antas bara en femtedel av de artiklar som skickas in.

Tillhör de översta fem procenten
Inför konferensen kom dessutom beskedet att Högskolan i Halmstads artikel tilldelas utmärkelsen ”Best of CHI Honorable Mention Award”. I beskedet skriver CHI:

”Receiving an Honorable Mention Award indicates that your paper was identified by the CHI Associate Chairs as being among the top 5% of all submissions to CHI 2014.”

– Detta är fantastiskt goda nyheter. Bara att vi har valts ut till CHI visar att forskningen håller en hög kvalitet. Men att vi även tilldelas utmärkelsen visar att Högskolans forskning inom området människa–datorinteraktion håller världsklass, berättar Pontus Wärnestål, universitetslektor i interaktionsdesign. Han är även den forskare från Högskolan i Halmstad som ska presentera artikeln på konferensen.

Virtuell värld hjälper barn med cancer
Artikeln har titeln Co-constructing Child Personas for Health-Promoting Services with Vulnerable Children, och är skriven av tre forskare vid Högskolan i Halmstad. Förutom Pontus Wärnestål rör det sig om Petra Svedberg, docent i omvårdnad, och Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap.

De ingår i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet CHIPS (Children, Health, Interaction, Participation, and Service innovation) vid Högskolan i Halmstad. Målet är att utveckla ett internetbaserat system för kamratstöd mellan barn som har drabbats av cancer.

I praktiken kommer detta att manifesteras i en virtuell värld där barn kan mötas och ge varandra livsviktigt stöd efter genomgången cancerbehandling.

Tydlig bild med ”personas”
Artikeln beskriver en fas i arbetet, där forskarna har skapat två stycken personas – fiktiva personer som baseras på egenskaper från flera individer. Personas är ett viktigt designverktyg för att skräddarsy tjänster för en viss målgrupp. De personas som används i projektet är Anton, tio år, och Julia, elva år. Båda har skapats med utgångspunkt i intervjuer och workshoppar med ett stort antal barn.

– Det som särskiljer vår forskning är det sätt som vi använder personas för att nå insikter om sådant man inte kan fråga barnen direkt om. Cancer och utanförskap är känsliga ämnen. Men genom att på detta sätt samla in information från många olika datakällor och sammanställa dem så har vi kunnat forma en väldigt tydlig bild. Jag tror att det har spelat en viktig roll i konferensens urvalsprocess, säger Pontus Wärnestål.

Forskningen finansieras av Barncancerfonden, Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova och KK-stiftelsen.
Läs en längre och mer detaljerad artikel om forskningsprojektet CHIPS på Högskolan i Halmstads webbplats.

Ytterligare information om forskningsprojektet CHIPS lämnas av Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap och projektledare, tfn: 035-16 78 63, e-post: jens.nygren@hh.se