Barncancerfonden storsatsar på forskare i Umeå

Nu anslår Barncancerfonden en rekordstor summa på 62,3 miljoner kronor för att låta forskare med särskilt lovande projekt få ägna sig helhjärtat åt forskning om barncancer.

En stor del av satsningen – 1,3 miljoner kronor – går till den viktiga forskningen i Umeå.

Molekylärbiologen Georg Wolfstetter vid Umeå universitet kommer under fyra år att få ägna sig på heltid åt neuroblastom, en cancersjukdom i det centrala nervsystemet som nästan uteslutande drabbar små barn.

Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och tumörer i centrala nervsystemet (exempelvis hjärntumörer), cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

För trettio år sedan överlevde inte barn som drabbats av neuroblastom. Idag överlever drygt 60 procent av barnen med högriskformen av sjukdomen, medan motsvarande siffra för de lindrigare varianterna uppgår till drygt 85 procent.

Behov av nya behandlingar

I den grundläggande forskningen kring neuroblastom försöker man klargöra vad som händer då celler i det sympatiska nervsystemet ger upphov till tumörer – och vilka genetiska förändringar som leder till detta. Ungefär hälften av alla fall av neuroblastom klassificeras som högrisktumörer. Det är en svårbehandlad form av sjukdomen där det är vanligt med återfall. Kunskapen om varför neuroblastom uppstår är begränsad, men nyligen identifierades en mutation som kan leda till ökad förståelse för vad som sker i cellen.

– Jag kommer att ägna mig åt att skapa en grund för en ny och mer specifik behandling som förhoppningsvis innebär att vi kan rädda ännu fler barn, säger Georg Wolfstetter.

Rekordstor ökning mot föregående år

Att finansiera forskartjänster på olika nivåer är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet. I vårens tjänsteutlysning 2014 satsar Barncancerfonden totalt 62,3 miljoner kronor på 31 tjänster på olika nivåer i hela landet. Det innebär en ökning med 64 procent jämfört med 2013 då motsvarande summa var 37, 6 miljoner.

Forskningen har gjort stora framsteg men cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancer-forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens oberoende forskningsnämnder.

För mer information, vänligen kontakta:

Georg Wolfstetter, molekylärbiolog vid Umeå universitet

Telefon: 090-785 67 93

E-post: georg.wolfstetter@molbiol.umu.se