Barncancerfonden storsatsar i Göteborg för att minska skador av tuff behandling

Nu anslår Barncancerfonden särskilda medel i en riktad satsning på forskning om hjärntumörer och tumörer i nervsystemet hos barn. Ett stort anslag går till Göteborgs universitet där forskaren Marie Kalm får projektfinansiering i tre år och dessutom kan ägna sig på heltid åt att utarbeta metoder för att minimera skadorna på hjärnan när barn och unga genomgår strålbehandling.

– Barncancerfondens stöd är helt avgörande för att öka kunskapen om hur vi kan undvika komplikationer senare i livet hos barn som strålbehandlas, säger Marie Kalm, som är farmakolog och barncancerforskare. Det här är viktigt eftersom barnen kan få permanenta kognitiva problem som påverkar hela livet.

Bakgrunden till den särskilda satsningen är att framstegen i behandlingen av barntumörer i nervsystemet inte varit lika tydliga som när det gäller barnleukemier. Det handlar bland annat om hjärntumörer och barncancerformen neuroblastom. Både grundforskning och mer patientnära forskning bedrivs för att förbättra överlevnad och livskvalitet för de barn som insjuknar i den här typen av tumörer.

Marie Kalm vid Göteborgs universitet får ett projektanslag i tre år som komplement till sin tidigare beviljade forskarassistentjänst i fyra år. Det innebär stöd på närmare 4,5 miljoner kronor från Barncancerfonden.

– Det är väldigt stimulerande och vi är enormt tacksamma för att vi fått förtroende från Barncancerfonden att driva detta viktiga projekt, säger Marie Kalm om forskningsgruppens planer vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Strålbehandling är en effektiv behandlingsform mot hjärntumörer, men strålning kan också skada hjärnan – särskilt hos barn som vars hjärnor fortfarande är under utveckling. I hjärnan finns även stamceller, som delar sig under hela livet, och därför är extra känsliga för strålning.

– Det har visat sig att stamceller dör efter strålbehandling och att detta kan vara en av anledningarna till att barnen får kognitiva problem, förklarar Marie Kalm. De stamceller som överlever påverkas också av att strålningen förändrar den kemiska miljön i hjärnan. Målet är att med hjälp av biomarkörer kunna anpassa strålbehandlingen till varje enskild patient och i möjligaste mån undvika skador och att utveckla skyddande behandlingar.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen överlever.

– Utvecklingen har varit fantastisk, men vår vision är att barncancer ska utrotas. Att finansiera tjänster på olika nivåer för forskare med särskilt lovande projekt är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Om satsningen i Göteborg säger hon:
– Många barn som överlevt cancer får komplikationer efter behandlingen och strålbehandling mot hjärnan är särskilt komplicerat. Det här är ett prioriterat område för Barncancerfonden och vi arbetar för att de här barnen ska få rätt stöd i skolan och självklart tillgång till rehabilitering.

– Barnen ska inte bara överleva, de ska kunna leva ett gott liv, understryker Kerstin Sollerbrant.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.