Barn som överlever cancer: Rätten till ett normalt liv

Barn som överlever cancer: Rätten till ett normalt liv

Det går att överleva cancer i dag, men många europeiska barn som gjort det lider av stora behandlingsrelaterade bieffekter livet igenom. Att förbättra deras långsiktiga hälsa är syftet med den europeiska konferensen PanCareSurFup for Childhood Cancer Survivors ‘Acting Now som äger rum i Bryssel 23‒24 maj 2016.

Arrangörerna bakom konferensen är det sex-åriga EU-projektet PanCareSurFup med stöd av det europeiska sällskapet för barnonkologi, SIOPE. PanCareSurFup är ett samarbete mellan 16 institutioner i 11 länder som koordineras från Lunds universitet. Huvudansvarig är doktor Lars Hjorth, barnonkolog och överläkare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

– Trots att vi kommit långt i antalet barn som överlever cancer i Europa (80 % fem år efter den första diagnosen) så kan 2/3 av uppskattningsvis 300‒500 000 överlevande barn få komplikationer senare i livet och hos 25 % av överlevarna kan detta innebära svåra och till och med livshotande sena komplikationer, berättar Lars Hjorth, och fortsätter;

-Till skillnad från vuxna som överlever cancer har barn hela eller större delen av livet framför sig och deras livskvalitet kan komma att påverkas av olika komplikationer som exempelvis fertilitets- och hjärtproblem samt senare cancersjukdomar. Eftersom varje enskilt fall av sena komplikationer är unikt krävs mycket omfattande studier för att skaffa ytterligare kunskap.

Konferensens betydelse för att sprida information till barnöverlevare och deras föräldrar förtydligas av deltagaren Sarah Quiglin från Dublin som botades från Hodgkins lymfom för 15 år sedan: ”Att behandlas för cancer som tonåring är inte så svårt, för man får så mycket stöd. Det jobbiga är de sena komplikationerna man får som vuxen, då det knappt finns något stöd alls”.

På den senaste Världscancerdagen 4 februari konstaterade styrelsemedlemmen i SIOPE, professor Gilles Vassal att ”cancer är den dödligaste sjukdomen för barn äldre än ett år i Europa och många av de som överlever kan få svåra sena komplikationer ‒ det är av största vikt att politiker och alla intressenter omedelbart börjar samarbeta för att lösa problemet”.

I linje med SIOPE:s strategiska plan ser konferensarrangörerna fram emot att möta olika deltagare under konferensens två dagar, däribland politiker, sjukvårdspersonal, forskare, barncanceröverlevare och deras föräldrar, och tillsammans med dem hitta en väg för att garantera rätten till ett rikt och meningsfullt liv för alla de barn och ungdomar i Europa som överlevt cancer.

PanCareSurFup for Childhood Cancer Survivors ‘Acting Now hålls i anslutning till den europeiska veckan mot cancer, 25‒31 maj.

För mer information kontakta:
Lars Hjorth, 072 586 90 88, 070 550 22 52 Lars.Hjorth@med.lu.se alternativt Lars.Hjorth@skane.se