Bara fördelar med fysisk aktivitet under cancerbehandling