Banbrytande forskning om blodkärlsbildning belönas med Axel Hirsch pris

Professor Yihai Cao vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch Pris för forskning inom kemi/fysiologi. Han får priset för sina banbrytande studier av blodkärlsbildning och dess betydelse vid olika fysiologiska och patologiska (sjukdoms-) tillstånd.

Yihai Cao utnämndes 2004 till professor i vaskulär biologi vid Karolinska Institutet. Hans forskning är inriktad på angiogenes, den process i kroppen som leder till nybildning av blodkärl. Angiogenes styrs av olika tillväxtfaktorer och påverkar såväl uppkomst av vissa sjukdomar som läkning efter skador. Processen stimulerar nybildning och stabilisering av blodkärl efter till exempel hjärtinfarkt, men spelar också en roll för hur metastaser bildas vid cancersjukdom.

Yihai Caos forskning spänner över flera områden. I djurstudier har han nyligen visat hur kyla påverkar kroppens bruna fett på ett sätt som leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I experimentella studier av hjärtinfarkt har han visat på möjligheten att med injektion av biopolymerer i hjärtat förebygga hjärtsvikt. Inom cancerområdet har Cao framgångsrikt forskat kring blodkärlsfunktioner i cancertumörer. Bland annat har han beskrivit mekanismer bakom blod- och lymfkärlsfunktion och dess betydelse i metastasering. Dessa mycket viktiga upptäckter har bidragit till förbättrad klinisk behandling av cancer.

– Yihai Caos nydanande studier har publicerats i en imponerande serie av uppmärksammade artiklar i några av de allra främsta medicinska tidskrifterna, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet. Caos forskningsinsatser har stor betydelse för förståelsen av såväl normal fysiologi som en rad sjukdomstillstånd.

Medicine doktor Axel Hirsch Priset delas ut årligen av Karolinska Institutets styrelse för forskning som ”belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde”. Med skrift likställs serie av publikationer som behandlar ett enhetligt problemkomplex. Val av pristagare sker genom nominering.