Bakom allt det rosa finns en nattsvart verklighet

Varje år får 1 500 kvinnor beskedet att deras bröstcancer spridit sig och att hoppet om bot är förbi. Trots att gruppen som lever med spridd bröstcancer ökar – mycket tack vare bättre behandlingsmöjligheter – saknas fortfarande det nationella register som är en förutsättning för att kunna ge de hårdast drabbade kvinnorna bästa tänkbara vård.

Det skriver Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, och Elisabet Lidbrink, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset på Dagens Medicins debattsida.

Tack vare effektivare behandling och bättre läkemedel kan allt fler leva länge med spridd sjukdom, men eftersom vi inte dokumenterar dessa kvinnor systematiskt i ett eget register vet vi inte med säkerhet hur många som får återfall, vilka läkemedel de får eller vilka behandlingar som fungerar bäst.

Vi sätter nu vårt hopp till att nytillträdde sjukvårdsministern Gabriel Wikström snarast ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att upprätta ett nationellt register över spridd bröstcancer.

Ett sådant register är en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa att varje kvinna i Sverige med spridd bröstcancer kan erbjudas bästa möjliga vård och behandling – en rättighet som står inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.

Vi har alla allt att vinna: Inte nog med att vi skulle axla vårt moraliska ansvar gentemot de svårast sjuka kvinnorna, mycket talar för att vi också skulle nå internationell ryktbarhet som de första som går till botten med det som ibland kallas ”elefanten i det rosa rummet” – spridd bröstcancer.

Vi uppmanar sjukvårdsminister Gabriel Wikström att utan dröjsmål ge Socialstyrelsen i uppdrag att upprätta ett nationellt register så att jämlik cancervård av högsta kvalitet också kommer de hårdast drabbade kvinnorna till del.

Läs hela artikeln: Bakom allt det rosa finns en nattsvart verklighet