Avgörande forskningsframgångar vid världens största cancerkongress

När världens största cancerkongress startar i Chicago på fredag är Novartis representerade med ett stort antal studier inom bland annat lungcancer, bröstcancer, hudcancer och hematologi.

Med över 30 000 besökare är American Society of Clinical Oncologys årliga möte det största inom cancerforskning. Som ett av de ledande läkemedelsföretagen inom onkologi och hematologi kommer Novartis att presentera över 150 abstracts under ASCO i Chicago 30 maj – 3 juni och EHA, Europas största hematologikongress som hålls i Milano med start den 12 juni.

Bland de forskningsframgångar som kommer att presenteras under ASCO kan lungcancerläkemedlet Zykadia nämnas. Zykadia är en så kallad ALK-hämmare som är ett efterlängtat behandlingsalternativ vid ALK-positiv icke småcellig lungcancer, en ovanlig form av lungcancer som ofta drabbar yngre personer som inte nödvändigtvis har rökt. När den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände Zykadia så sent som i april i år var det den snabbaste godkännandeprocessen som myndigheten någonsin genomfört för en så kallad Breakthrough Therapy mot cancer.

Vid ASCO presenteras också nya data för hedgehog-hämmaren LDE225 vid behandling av lokalt avancerad eller metastaserad basalcellscancer, den vanligaste formen av hudcancer som när den har spridit sig är mycket svårbehandlad. Hittills har endast ett fåtal behandlingsalternativ stått till buds för dessa patienter.

I övrigt presenteras ett stort antal abstracts om mTOR-hämmaren everolimus vid bröst- och njurcancer, stoppstudier med nilotinib, hematologibehandlingarna ruxolitinib, panobinostat och deferasirox, men också nya rön från kombinationsstudier med substanser ur Novartis pipeline och presentationer om CAR T-cellsterapi.