Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer

Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer är en ny metod som kan underlätta framtagandet av läkemedel. Lovande resultat för metoden presenteras nu i en avhandling från Lunds universitet.

Den snabba teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att framställa och hantera högkvalitativa medicinska bilder i stora kvantiteter. Som en följd behöver även gransknings- och analysmetoderna utvecklas.

Inom prostatacancer dominerar fortfarande manuella granskningsmetoder utförda av specialister i radiologi eller nuklearmedicin.  Förutom att det är tidskrävande och dyrt blir resultatet också subjektivt, vilket försvårar framtagande av gemensamma standardvärden som är nödvändiga för att kunna jämföra resultat vid behandling eller läkemedelsstudier.

Ger snabbare besked huruvida läkemedel fungerar
Aseem Undvall Anand, doktor i medicinsk vetenskap vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet, har nyligen disputerat på en avhandling om en automatiserad metod för att mäta tumörer i skelettet, Automated Bone Scan Index (BSI). Metoden bygger på undersökning med s.k. skelettscintigrafi.*

–          Automatiserad skelettmätning med BSI kan framför allt bli ett lyft för utvärderingen av vilken effekt nya läkemedel har vid spridd prostatacancer. Anledningen är att metoden kan ge snabbare besked än vad som är möjligt idag om huruvida ett läkemedel fungerar eller ej.

Resultaten visar bland annat att automatiserad skelettmätning med BSI är:
Tillförlitlig och möjlig att återupprepa med stor exakthet i resultaten.
Användbar och trovärdig för att avläsa förändringar på patienter under behandling.
Ett bra sätt att, tillsammans med PSA och andra markörer i blodet för prostatacancer, öka möjligheten att förutsäga överlevnadschansen.

Större studie kan avgöra framtida öde
Aseem Undvall Anand anser att nyttan framför allt finns hos patienter med s.k. kastrationsresistent prostatacancer, en av sjukdomens senare faser. Visserligen har tidigare forskning visat på hög tillförlitlighet även i de inledande faserna, men metoden är inte optimal för tidig upptäckt av mikroskopiska förändringar.
Studierna bygger på bland annat på datorsimuleringar och 80 deltagande patienter med diagnosticerad prostatacancer från Malmö och Köpenhamn. En större studie under amerikansk ledning, där svenska forskare och patienter deltar, är inne i slutfasen och beräknas bli klar sommaren 2017. Om den ger positiva resultat kan det innebära ett genombrott för användning av automatiserad skelettmätning med BSI vid läkemedelsutveckling, tror Aseem Undvall Anand. Han ser också möjligheter till användning i sjukvården, för att följa upp om en behandling ger önskvärt resultat.

*Vid skelettscintigrafi studeras skelettets nybildning, vilken påverkas av flera sjukdomsprocesser. Undersökning sker genom röntgen med sk. gammakamera och ett radioaktivt konstrastämne.


Bildtext: Bilden är ett exempel på automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer, där de röda fläckarna visar tumörförekomsten i skelettet. Bildkälla: Aseem Undvall Anand

Aseem Undvall Anand disputerade den 3 mars 2017. Avhandlingens titel: ”Quantitative Imaging-Biomarkers in Prostate Cancer. Validation of Automated Bone Scan Index in the Context of Radiographic Disease Progression in Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer.”

För mer information:
Aseem Undvall Amand, doktor i medicinsk vetenskap, Avdelningen för urologisk cancerforskning, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, 070-660 40 84, aseem.anand@med.lu.se   (engelsktalande)
Anders Bjartell, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, samt överläkare vid den urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040-33 26 85, 070-595 26 83 anders.bjartell@med.lu.se