Åtta av tretton nya vårdförlopp igång

Åtta av tretton nya vårdförlopp igång

SVF maj 2016
cancercentrum.se kan du ta del statistik för olika diagnoser

Fjorton landsting har redan börjat redovisa patienter som genomgått något av årets nya vårdförlopp. Den sista april fanns det 830 SVF-patienter rapporterade inom åtta av de tretton nya diagnoser där standardiserade vårdförlopp ska införas i år. Bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer är de vårdförlopp flest landsting kommit igång med.

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden från att det finns en välgrundad misstanke om cancer till att den första behandlingen startar. Landstingen redovisar antalet patienter som genomgått ett vårdförlopp till en databas vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Av den framgår att Halland, Kronoberg, Skåne och Sörmland under februari och mars rapporterat 537 patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp för bröstcancer.

Under februari genomgick 47 patienter ett standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer i Värmland, Sörmland, Kronoberg och Halland, medan 23 patienter utreddes enligt standardiserat vårdförlopp för lymfom under mars i Västerbotten, Halland och Skåne.

Ta del av resultaten

cancercentrum.se finns resultat för de olika diagnoserna redovisade i ett stapeldiagram. Det finns även möjlighet att sortera resultaten utifrån olika RCC samt landsting och regioner. Endast de patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp finns med i redovisningen.