Att avlägsna fler lymfkörtlar ökade inte överlevnad vid matstrupscancer