Assar Gabrielssons pris för effektiv behandling av cancer

Assar Gabrielssons pris för effektiv behandling av cancer

Assar Gabrielssons pris 2017 ges till Joydeep Bhadury för hans viktiga forskning som ökar kunskapen om hur cancer utvecklas och i framtiden kan bidra till effektiv behandling av olika cancerformer. Prissumman är på 100 000 kronor.

Cancer uppkommer genom stegvisa förändringar av cellernas tillväxtegenskaper, som kan bero på genetiska och epigenetiska förändringar och miljöfaktorer. Med hjälp av nya molekylärbiologiska metoder har man börjat analysera de biologiska mekanismerna, som leder till cancerutveckling, vilket lett till ny och viktig kunskap.

Joydeep Bhadury har i sin avhandling presenterat viktig translationell cancerforskning, som ger ökad kunskap om hur genetiska förändringar är kopplade till initiering och utveckling av cancer.

”Resultaten från denna forskning kan bidra till att påvisa nya måltavlor för framtida effektiv behandling av olika cancerformer”, säger professor Eva Forssell-Aronssson verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond i sin motivering.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning kring cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Assar Gabrielssons pris ska delas ut torsdagen den 18 maj kl 12.30 till 14.00 i sal Birgit Thilander på Academicum på Sahlgrenska akademin, Göteborg.Under ceremonin ska pristagaren presentera sin forskning. Hela ceremonin kommer att ske på engelska.