Asklepiospristagare 2016

Asklepiospristagare 2016
Svenska Läkaresällskapets priser till yngre forskare Asklepiospriset för bästa publicerade vetenskapliga artikel, 15 000 kronor, gick 2016 till Maria Simonsson, Lunds universitet, för hennes artikel inom bröstcancerforskning: ”CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients”.

– Det är otroligt roligt och hedrande att få detta pris, säger Maria Simonsson, som tog läkarexamen i juni 2015, disputerade hösten 2016 med avhandlingen ”Integration of tumor and host factors – implications for breast cancer prognosis” och senare i vår kommer att påbörja AT-tjänstgöringen på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Den prisade artikeln är en del i forskningsprojektet epidemiologi och farmakogenetik. Målet är att ta fram evidensbaserade livsstilsråd som kan implementeras i klinisk praxis för bättre primär och sekundär prevention vid bröstcancer.

– På sikt hoppas man tack vare denna forskning kunna utveckla prediktiva tester för förbättrad riskstratifiering och behandlingsval, säger Maria Simonsson.