Novartis presenterar framsteg på flera sjukdomsområden inom hematologi på ASH 2016

Novartis presenterar framsteg på flera sjukdomsområden inom hematologi
På årets upplaga av den internationella hematologikongressen American Society of Hematology, ASH, som hålls i San Diego 3-6 december, publicerar Novartis ett antal spännande nyheter. Bland annat presenteras flera studier på Jakavi (ruxolitinib) som behandling vid myelofibros, varav en med femårsdata. Dessutom presenteras post hoc data på treatment free remission hos patienter med kronisk myeloid leukemi, KML, som bytt behandling från imatinib till Tasigna (nilotinib).

Resultaten som presenteras på ASH speglar framstegen inom bolagets forskningsprogram inom bland annat leukemi, lymfom, myelofibros, och kroniskt järnöverskott och styrker Novartis engagemang i utvecklingen av behandlingar som förbättrar och förlänger livet hos människor som lever med dessa sjukdomar.

Dessutom presenteras resultat kring effekt, säkerhet, och patienters livskvalitet för flera av Novartis etablerade läkemedel. Bland annat data kring möjlighet att stoppa KML-behandlingen med nilotinib, poolade femårsdata för möjlig överlevnad hos patienter med myelofibros som behandlats med Jakavi (ruxolitinib) samt patienter med kronisk immuntrombocytopeni, som behandlats med Revolade (eltrombopag), rapportering av livskvalitet.

För en översikt se Novartis