AroCell TK 210 ELISA mätningar är viktiga för förbättrad cell-förlust värde

AroCell tillkännager idag presentationen av ytterligare upptäckter från PROMIX bröstcancerstudien på ESMO Asia. Kombinationen av serum tymidinkinas 1 (sTK1) mätningar med rutinmässiga patologiska markörer, förbättrade den prediktiva effekten av ett cell-förlust värde för tumörrespons vid neoadjuvant kemoterapi i bröstcancer.

Resultaten som presenteras i dag på ESMO i Singapore är en fortsättning på resultat från sTK1 analys av PROMIX bröstcancerstudien. Vid samma möte i 2017 visade professor Tribukait att det var möjligt att kvantifiera celldöd med sTK1 mätningar. Ytterligare noggranna analyser har upptäckt att cell-förlust värdet är användbart vid bedömning av behandlingssvar. Den prediktiva effekten av cell-förlust värdet studerat här, förbättrades i kombination med befintliga, tidigare insamlade kliniska data såsom hormonreceptorstatus och tumörursprung som har erhållits genom rutinmässig histopatologi vid tidpunkten för diagnos av tumören.

“Att kombinera diagnostisk information och resultaten från AroCell TK 210 ELISA testet kan hjälpa till att mäta respons, vilket ger en tidig indikation på behandlingens effektivitet. Detta kommer att möjliggöra förbättrad individanpassad terapi.” säger Michael Brobjer, VD för AroCell. “Läkare har olika data att ta hänsyn till, men kan sällan vara säkra. AroCells test bidrar med ytterligare värdefull information. TK1 variationer i blod har hög korrelation till onormal celldöd och med AroCells test ser vi fram emot att hjälpa forskare och kliniker världen över, genom att tillhandhålla information om TK1 nivåer i blodet. ”

“Detta imponerande analysarbetet gjort i efterhand, visar också att äldre studier med frysta prover som bevarats i blodbanker kan dra stor nytta av TK1 mättningar för att få ytterligare insikter.” avslutar Michael Brobjer.

Länk till Abstraktet: esmo.org

Om ESMO Asia Congress 2019:
ESMO (European Society of Medicinal Oncology) Asia Congress är ett av de viktigaste globala cancermötena med ca 3 700 deltagare från över 70 länder. I år är EMSO mellan 22 till 24 november 2019 i Singapore, och är den femte gången konferensen hålls.