Årets Hjärnäpple till Hans Lennernäs

Årets Hjärnäpple till Hans Lennernäs

Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år Hans Lennernäs, professor i biofarmaci. Han får det för sin framgångsrika forskning kring läkemedelsutveckling, en forskning som karakteriserats av samverkan, nyttiggörande och innovation.

– Hjärnäpplet är ett pris som lyfter fram forskare som verkligen lyckats skapa nytta av forskningsupptäckter. Hans Lennernäs har under många år gjort just det, han är en mycket värdig mottagare av årets pris, säger rektor Eva Åkesson.

Hans Lennernäs har genom framgångsrik forskning under tre decennier ökat kunskapen om processer som viktiga för läkemedelsutveckling, samt bidragit till framtagandet av nya läkemedel, genom både samverkan och innovationsarbete.

Lennernäs har haft långa samarbeten med såväl amerikanska FDA som svenska Läkemedelsverket. Det senare resulterade i nya riktlinjer för bioekvivalens (det biofarmaceutiska klassificeringssystemet, BCS). Han har patenterat flera uppfinningar och deltagit i starten av nya läkemedelsbolag, varav några idag är noterade. Innovationer till nytta för patienter kan exemplifieras med läkemedlet Rapinyl/Abstral som utvecklades tillsammans med företaget Orexo för bättre behandling av genombrottsmärta, samt läkemedelsprodukten Liproca i bolaget LIDDS som nu genomgår kliniska studier i prostatacancerpatienter.

Hjärnäpplet delas ut årligen för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i innovation. Beslut fattas av rektor efter beredning av en priskommitté med interna och externa representanter. Priset delas ut vid professorsinstallationen i november.