Årets Bröstsjuksköterska finns i Gävle

Idag delas priset ut vid en ceremoni på Hotell Nordic Sea i Stockholm.

Årets pristagare, Pia Stenberg, får priset för att hon med glädje, värme och stort engagemang ägnar sig särskilt åt kvinnor som drabbats av spridd bröstcancer. I motiveringen lyfts också att hon belönas för sina ”insatser i forskningsprojekt om stress och bröstcancer på sjukhus i regionen samt hur hon fört kunskaperna om stresshantering vidare i olika sammanhang”.

– Bara tanken på att mina patienter i Bröstcancerföreningen Maria har nominerat mig gör mig både rörd och hedrad. När jag sedan fick veta att det blir jag som får ta emot årets pris blev jag stum – det känns helt fantastiskt, säger Pia Stenberg.

Priset har instiftats av BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, för att uppmärksamma bröstsjuksköterskornas viktiga arbete – och det delas ut i samarbete med Novartis. BRO:s ordförande Elizabeth Bergsten Nordström framhåller särskilt sjuksköterskornas viktiga funktion:

– Vården av kvinnor som har spridd bröstcancer blir alltmer komplex. Därför fyller bröstsjuksköterskan en extremt viktig roll. Hon eller han har specialistkunskaper både inom cancervård och psykosocialt stöd och bär på en samlad kunskap om den enskilda patienten. Vi är oerhört tacksamma över det värdefulla arbete som Pia Stenberg och hennes kollegor utför varje dag, och det är med glädje vi tilldelar henne årets pris.

PIa

Pia Stenberg
Foto: Lars Nyman