Akademiska pionjär på ny antikroppsbehandling mot spridd cancer

Som första sjukhus i världen behandlar Akademiska patienter med en ny antikropp mot spridd cancer. Antikroppen, som stimulerar immunförsvaret, injiceras direkt i metastaserna, i stället för via blodet som tidigare behandlingar av detta slag. Behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie.

– Målgruppen är patienter med spridd cancer, till exempel malignt melanom och njurcancer, som redan fått etablerad behandling. Antikropparna ges som injektion varannan vecka direkt in i dottertumörerna och förhoppningen är att immunsystemet ska aktiveras och även angripa de metastaser som inte behandlas, säger Gustav Ullenhag, docent och överläkare på onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, huvudansvarig för studien.

Akademiska har tagit in de första patienterna i studien som beräknas pågå under två år. Karolinska universitetssjukhuset är det andra prövningscentrat i Sverige. Även centra i Danmark och Storbritannien deltar. Framförallt undersöks vilken dos som är optimal. Därefter ska fortsatta studier fastställa hur effektiv behandlingen är. Studien genomförs i samarbete med röntgenspecialister vid bild- och funktionsmedicinskt centrum och forskarna räknar med att inkludera upp till 40 patienter.

– De antikroppar som används i rutinsjukvården idag ges direkt i blodet eller möjligen i underhuden. Vissa antikroppar är sannolikt effektivare när de ges som injektion direkt i dottertumörer. Dessutom kan en sådan behandling ge mindre biverkningar, avrundar Gustav Ullenhag.