Anslag till forskning om tumörsjukdom

Barncancerfonden har beviljat ett anslag till Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet. Anslaget gäller ett forskningsprojekt som syftar till att hitta ett botemedel mot tumörsjukdomen neuroblastom.

En stor andel av barn som drabbas av tumörsjukdomen neuroblastom kan inte räddas till livet, trots olika metoder för intensiv terapi. Behandling av neuroblastom är i stort behov av förbättrade metoder för effektiv eliminering av kvarvarande tumörceller och för att minska läkemedelsbiverkningar.

Nytta även för andra tumörsjukdomar
Målsättningen med forskningsprojektet är att en större andel barn med neuroblastom ska få ett botemedel som ger bestående frihet från tumörceller och som samtidigt ger mindre toxiska biverkningar under behandlingen. Även andra tumörer hos barn och vuxna kan dra nytta av den nya behandlingsmetoden.

– Vår forskning syftar till målstyrning av enzymer som lokalt kan aktivera tumördödande läkemedel och ge behandling med minskade bieffekter. Våra enzymer framställs i laboratoriet och kopplas sedan till antikroppar som specifikt känner igen mottagare på tumörcellers yta. På så vis kan läkemedel aktiveras lokalt i tumörvävnad där de skall verka, säger Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet.

Viktig utveckling av biokemiska studier
I projektet kommer antikroppar som är riktade mot GD2-epitopen på neuroblastomceller kopplas till ett enzym som omvandlar en substans till ett aktivt läkemedel. Forskarna planerar också försök med kombinationer av olika enzymer och andra läkemedel. Målsökande antikroppar verkar i sig själva terapeutiskt och forskarna räknar med en synergi så att cancercellerna elimineras mer effektivt genom samtidig behandling med enzymet som frisätter ett cytostatikum.

– Vår verksamhet baseras på nyfikenhetsbaserad grundforskning, en vetenskapsfilosofi som oftast inte ges högsta prioritet av beslutsfattare. Vi gläder oss nu åt anslag så att våra basala biokemiska studier kan få utvecklas för medicinska tillämpningar, säger Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet.

Projektet ”Synergistisk målstyrd behandling av neuroblastom med designade glutationtransferaser och antikroppar” får nu (april 2015) ett anslag på 200 000 kronor av Barncancerfonden. I december 2014 fick Bengt Mannervik ett anslag på 400 000 kronor från Barncancerfonden för ett liknande projekt ”Terapeutiska enzymer riktade mot CD22-uttryckande tumörer”.