Anslag till cancerforskning

Stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond delar ut totalt 140 000 kr till ett eller flera projekt under 2015. Fonden stöder kliniskt orienterad cancerforskning som inte använder s k genteknologi, främst nya projekt med begränsade resurser. Kostnader för löner och resor täcks inte. Anslagen förvaltas av fonden för att undvika förvaltningskostnader.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, uppgifter om den sökandes/gruppens beviljade och sökta anslag inom området, projektbeskrivning och meritförteckning samt institutionstillhörighet och e-adress för huvudmannen. I tillämpliga fall krävs utlåtande från etisk kommitté. Särskilda ansökningsformulär krävs inte.

Elektronisk ansökan om högst 6 A4-sidor ska senast 2015-05-26 sändas in till petergunven@gmail.com. Samma adress kan användas för förfrågningar.