Anslag till cancerforskning

Anslag till cancerforskning

Från stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond utdelas 140 000 kr under 2017. Medel kan ges till ett eller flera projekt inom kliniskt orienterad cancerforskning som inte använder s k genteknologi, främst nya projekt med begränsade resurser. Kostnader för löner och resor täcks inte. Anslag förvaltas av fonden för att undvika förvaltningskostnader.

Ansökan ska innehålla projektbeskrivning, uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, uppgifter om den sökandes/gruppens beviljade och sökta övriga anslag och meritförteckning samt institutionstillhörighet och e-adress för huvudmannen. I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etisk prövning. Särskilda ansökningsformulär krävs inte.

Elektronisk ansökan om högst 6 A4-sidor ska senast 2017-05-12 sändas till petergunven@gmail.com . Samma adress kan användas för förfrågningar.