Anslag från Europeiska forskningsrådet för att utveckla läkemedel mot maligna melanom

Ramin Massoumi, docent i cellpatologi vid Lunds universitet, mottar proof of concept-anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC) för att utveckla läkemedel mot maligna melanom.

ERC Proof of Concept-anslaget på 150 000 Euro syftar till att hjälpa forskare att ta steget från pågående forskning till marknadsanpassning och kommersialisering. Ramin Massoumis forskning handlar om hur man ska kunna förhindra den farligaste typen av hudcancer, melanom, att sprida sig i kroppen.

– Våra tidigare studier har kunnat visa att en muterad gen – en så kallad onkogen – ökar tillväxt och metastaseringen av melanoma celler. Nyligen har vi lyckats hitta en molekyl som kan hämma aktiviteten av onkogenproteinet och därmed förhindra spridning av metastaser, berättar Ramin Massoumi.

Runt 100 000 nya fall årligen i Europa får diagnosen melanom. Melanom kan sedan övergå till malignt melanom vilken har stor förmåga att sprida sig till andra kroppsdelar. Överlevnaden hos patienter med malignt melanom är mycket dålig med endast 10 procents överlevnad på en femårsperiod. Förhoppningen är att resultat så småningom ska leda till utveckling av nya läkemedel eftersom de nuvarande läkemedlen mot maligna melanom inte är tillräckligt effektiva och dessutom har stora biverkningar.

– Vår målsättning med den här studien är att påskynda implementeringen av forskningsresultaten i den kliniska verksamheten genom att definiera läkemedel som kan användas mot de olika typerna av hudcancer såsom malignt melanom, basalcellscancer och skivepitelcancer, säger Ramin Massoumi.

För mer information:
Ramin Massoumi, mobil: 0768-890264
Ramin Massoumi
Foto: privat

FAKTA:

ERC Proof of Concept vänder sig till forskare som redan beviljats medel från ERC, och som vill undersöka innovationspotentialen i sina ERC-finansierade projekt. Bidragsstorlek: upp till 150 000 euro.

LU Innovation System är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Tillsammans med universitetets forskare arbetar de för att skapa nytta och tillväxt i samhället. Johanna Asklin är ansvarig för kommersialiseringen av Ramin Massoumis projekt.