Anslag för snabbare och bättre tumörbehandling

Biomarkörer är ett de viktigaste verktygen för att öka effektiviteten av olika cancerbehandlingar. När det nationella innovationsprogrammet SWElife nu beslutat om sina första anslag inom cancerområdet går två till forskare vid Lunds universitet som utvecklar just biomarkörer för olika former av cancersjukdomar.

Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för en cancerpatientens öde. Med hjälp av biomarkörer kan sjukvården snabbare ge en mer exakt cancerdiagnos och även förutsäga vilken behandling som kommer att ge bäst effekt.

Lao Saal har utvecklat metoder som med hjälp av ett blodprov kan analysera cirkulerande tumör-DNA, så kallat ctDNA, som finns i blodet och som korrelerar med tumörens utveckling. Analyserna ger forskarna en bra bild av hur tumören muterat, om tumören ökat eller minskat, om tumören utvecklat resistens eller om patienten blivit frisk.

Metoderna har i forskningsstudier visat sig fungera väl på bröstcancer. Nu vill forskarna ta steget vidare mot kommersialisering via ytterligare försök i laboratorier och studier av större patientgrupper. Projektet sker i samverkan mellan forskare vid Avdelningen för onkologi och patologi vid Lunds universitet, Avdelningen för klinisk onkologi vid Skånes universitetssjukhus samt företaget Bio-Rad Laboratories.

Läs mer om Lao Saals forskning
Christer Wingren arbetar med att ta fram biomarkörer som tidigt kan diagnostisera pancreascancer (cancer i bukspottkörteln). Pancreascancer är en av våra mest dödliga cancerformer. Efter fem år är bara tre procent av patienterna fortfarande i livet. Det beror på att sjukdomen upptäcks för sent.

Tidig och förbättrad diagnostik skulle leda till att fler överlever.

Christer Wingren med kollegor kommer nu att analysera olika stadier i tumörutvecklingen för att hitta biomarkörer som skulle bana vägen för det första diagnostiska testet av pancreascancer.

Projektet sker i samverkan mellan Carl Borrebaeck vid CREATE Health, Lunds universitet, cancerdiagnostikföretaget Immunovia AB och professor Julia Johansen vid Herlev Hospital, Danmark.

Läs mer om Christer Wingrens forskning

Lao Saal tilldelas 2 miljoner kronor och Christer Wingren 1,9 miljoner kronor för sina projekt.

Om SWElife

SWElife är ett nationellt, strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova Energimyndigheten och Formas. Målet är accelerera utvecklingen från forskningsresultat till tillämpning i sjukvården. I SWElife ingår life science-industri, hälso- och sjukvård, universitet, patienter samt olika delar av innovationssystemet och finansiärer.

Läs mer om SWElife: http://swelife.se/