Annonsserie belyser behovet av cancerrehabilitering

Annonsserie belyser behovet av cancerrehabilitering

cancerrehabilitering
Foto: Andreas Lind.
Två av de fyra bilder som ingår i CancerRehabFondens annonsserie ”När ärren bleknat finns såren kvar”.

Idag lanserar CancerRehabFonden en annonsserie på temat ”När ärren bleknat finns såren kvar”. De fyra personer som medverkar i annonserna har själva haft cancer och visar på bilderna upp sina fysiska ärr, bl.a. Lotta Gray som är en av CancerRehabFondens ambassadörer. Syftet med annonserna är att belysa de själsliga ärr som cancer lämnar och att göra allmänheten uppmärksam på behovet av cancerrehabilitering.

Många cancerdrabbade behöver rehabilitering för att läka såren i själen, men vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering. Därför behövs CancerRehabFonden. I vår nya annonsserie medverkar fyra personer som alla har haft cancer och som även har tillfrisknat och kommit tillbaka till livet. På bilderna visar de upp de ärr som cancern har lämnat, exempelvis ärret efter ett bortopererat bröst. I bildserien blir de fysiska ärren även en symbol för de själsliga ärren efter cancer.

– Vi vill med annonserna skapa uppmärksamhet kring att det finns ett stort behov av cancerrehabilitering och att det råder brist på rehabilitering. Personerna som medverkar i annonserna har själva haft cancer och överlevt, men lämnats med både fysiska och själsliga ärr, säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden.

CancerRehabFonden samlar in pengar för att kunna erbjuda kostnadsfri rehabilitering till cancerdrabbade. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

– Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor för att kunna erbjuda rehabilitering till cancerdrabbade. Vi hoppas att annonserna leder till att fler vill stötta oss, så att vi kan hjälpa ännu fler cancerdrabbade tillbaka till livet, säger Eva Hansen.

Annonskampanjen är framtagen på ideell basis. Fotograf är Andreas Lind.

CancerRehabFonden är Sveriges enda ideella organisation med 90-konto som enbart arbetar med rehabilitering för cancerdrabbade.Vi är ett komplement till sjukvården som bidrar till att fler som drabbas av cancer kan få sin rehabilitering.

Svensk insamlingskontroll ger oss tillstånd till att använda 90-konto efter godkänd granskning. I vårt fall innebär det att din gåva utan oskäliga kostnader går till cancerdrabbade.