Anne Wennick prisas för cancerforskning som lyssnar in anhöriga

Anne Wennick prisas för cancerforskning som lyssnar in anhöriga

När en familjemedlem får cancer påverkas hela familjens hälsa. LMK-stiftelsens medicinpris 2018 går till två forskare som lyfter in patientens och familjens perspektiv för att utveckla såväl cancervården som stödet till familjen. Anne Wennick vid Fakulteten för hälsa och samhälle är en av pristagarna.

LMK-stiftelsens pris på 750 000 kronor delas mellan Anne Wennick, lektor vid institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet, och Marlene Malmström, forskare kopplad till palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och verksamhetsområde kirurgi på SUS.

Anne Wennick arbetar med kroniska sjukdomars inverkan på familjen, även på lång sikt. Hennes aktuella studier handlar om hur partnern till män med prostatacancer påverkas och hur familjens situation ser ut när mamman får bröstcancer.

När cancerdrabbade lever längre växer också gruppen närstående till sjuka i vårt samhälle. Ändå bedrivs lite forskning på området, enligt LMK-stiftelsen.

LMK-stiftelsen stödjer innovativ och gränsöverskridande forskning inom en rad områden. Stiftelsen prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi.