Anna Nordenskjöld disputerar med forskning för att förutsäga resultat av behandling vid bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor och den näst vanligaste cancern att drabbas av. År 2012 upptäcktes 1 670 000 nya fall i världen. Det uppskattats att ungefär en av tio kvinnor kommer att drabbas av bröstcancer. Bröstcancer ökar successivt i hela världen och i Sverige har ökningen under de senaste tjugo åren varit 1,2 procent per år.

Anna Nordenskjöld, onkolog (cancerläkare) och överläkare på onkologisektionen, medicinkliniken har sin forskning undersökt hur man kan skydda patienter mot återfall och död i bröstcancer.

Nu har Anna Nordenskjöld disputerat vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet.

Vad handlar avhandlingen om?
Min forskning gäller bröstcancer och särskilt hur man kan skydda patienterna mot återfall och död i sjukdomen.

Vilka delar ingår i forskningen?
Avhandlingen uppmärksammar två angelägna kliniska problem. Det ena rör den grupp patienter som vid operationen har en till högst tre dottersvulster i armhålan. Vi frågade oss om alla dessa patienter behöver strålbehandling mot lymfkörtlarna i armhålan. Vi fann att för denna undergrupp är överlevnaden lika god även utan strålbehandling av lymfkörtlarna. Det betyder att en stor grupp patienter kan slippa strålbehandling av armhålan och därmed får minskad risk för besvärande armsvullnad.

Det andra kliniska problemet vi studerat är om antihormontabletter skyddar mot återfall även för kvinnor vars tumörer inte kan binda det kvinnliga hormonet progesteron. Vi fann att patienter med sådana tumörer får tydligt skydd mot återfall under cirka 5-10 år medan ett livslångt skydd tycks kräva att tumörerna kan binda både östrogen och progesteron.

Vilken är den viktigaste slutsatsen?
Den viktigaste slutsatsen och det som verkligen är förvånande är att några få års medicinering med antihormontabletter kan skydda mot återfall av sjukdomen under minst 20 år.

Hur kan detta användas i vården?
Vår studie rörande strålbehandling har uppmärksammats vid Sankt Gallen konferensen som utarbetar internationella riktlinjer för bröstcancerbehandling och bidragit till framtida riktlinjernas utformning.

Den studie av hormonell behandling som vi arbetar med har redan tidigare före ”min tid” bidragit till den starkt förbättrade överlevnaden i bröstcancer som dokumenteras i avhandlingen.

Hur går arbetet vidare?
Vi samlar just nu in material för att kunna gå vidare med studier angående progesteronreceptorns betydelse vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer. Vi vill dels undersöka om vi får samma resultat i en annan patientgrupp, dels vill vi ha större statistisk styrka för att kunna analysera undergrupper av bröstcancerpatienter.

Länk till avhandlingen:

To predict results of breast cancer therapy >>