Kristine Hagelsteen och Marcus Davidsson har bägge tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2018.

Kristine Hagelsteen och Marcus Davidsson har bägge tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 2018.

Kristine Hagelsteen för sitt arbete “Surgical Education; assessment of simulators for training and selection of trainees” och Marcus Davidsson för sitt arbete ”Viral vector barcoding, a BRAVE tool for next generation gene therapy”.

Skall vi testa kirurger likt flygets piloter?
Hagelsteen har använt simulatorer i utvärdering av titthålskirurgisk träning för att utvärdera kirurgers tekniska färdighet. Genom att kombinera detta med en serie framtagna varningssignaler har doktoranden i sina arbeten visat en holistisk syn på kirurgutbildningen med bedömning av både tekniska och icke-tekniska färdigheter. Slutsatser från avhandlingsarbetet utgör basen för en studie som påbörjades 2017 av alla sökande till kirurgtjänster i södra Sverige. Genom detta arbete hoppas man kunna förbättra urvalsprocessen av läkare för att reducera risken för skador i sjukvården.

Virus som bärare av framtidens medicinska behandlingar?
Genterapi syftar till att korrigera tillstånd med felaktiga gener eller påverka geners funktion. Marcus Davidsson arbetar med problemet att effektivt och exakt styra budbärarvirus till rätt mottagarcell eller vävnad, i första hand till hjärnan på försöksdjur. Hans nya metod, Brave, kan liknas vid systemet med streckkoder, där dessa koder kan användas för att målstyra budbärarvirus till rätt plats i kroppen. Metoden kan få bred tillämpning vid all genterapi och har redan väckt stort internationellt intresse.