Anders Bjartell tilldelas Dominique Chopin Distinguished Award

Den 15–19 mars hölls för 34e gången den europeiska urologkongressen European Association for Urology (EAU) i Barcelona. Där delar man ut priset Dominique Chopin Distinguished Award för framgångsrik urologiforskning. I år gick utmärkelsen till Anders Bjartell.

anders bjartell itm urologpris

Anders Bjartell med priset Dominique Chopin Distinguished Award som han tog emot vid den europeiska urologkongressen som hölls i Barcelona 15–19 mars. Foto:Privat

Sedan ett drygt tiotal år tillbaka delar EAU årligen ut priset Dominique Chopin Distinguished Award till den person som varit framgångsrik i sin forskning och bidragit med insatser som främjar urologisk forskning i Europa. 

Translationell forskning om prostatacancer

Anders Bjartell, som är professor och överläkare verksam vid institutionen för translationell medicin, fick sin läkarutbildning i Lund och Malmö, och forskade efter det i fem år i Lund och USA. Han disputerade 1990 i medicinsk cellforskning, och specialiserade sig sedan inom urologi på urinvägarna och mannens könsorgan. I USA arbetade han en tid på Memorial Sloan Kettering Cancer Center på Manhattan, kanske det bästa sjukhuset i världen när det gäller prostatacancer.

I dag arbetar Anders Bjartell kliniskt två dagar i veckan på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Övrig tid fokuserar han på sin egen forskning om prostatacancer och är även engagerad i urologisk forskning nationellt och internationellt, bland annat är han chef för Europeiska urologföreningens forskningsavdelning.

Grattis Anders, hur kändes det att få priset?

– Det känns fantastiskt kul att få priset. Dels är det roligt att EAU har uppmärksammat vår forskning kring prostatacancer som jag och forskarkollegorna i min grupp har hållit på med under lång tid. Och dels ser jag priset som en belöning för mitt långvariga engagemang och arbete med att främja urologisk forskning i Europa.

Vilka träffas på den europeiska urologkongressen?

– Den årliga europeiska urologkongressen är stor och täcker i princip allt inom urologi. I år var vi nästan 12 000 deltagare. Forskningsgruppen inom EAU anordnar varje höst även en egen kongress som är relativt liten, men de som är riktig intresserade av urologisk grundforskning och translationell forskning är alltid där och vi har stort utbyte av varandra.

Vad fick dig från början intresserad av att forska inom urologi och cancer?

– Efter min avhandling i medicinsk cellforskning 1990 påbörjade jag min kliniska utbildning inom urologi. Där träffade jag bland andra Hans Lilja och Per-Anders Abrahamsson som stimulerade mig att forska inom prostatacancer med metoder som jag hade lärt mig under min tid som doktorand. 

Vad gör du just nu?

– Just nu göra jag det mesta som går att göra inom prostatacancer, som laboratorieforskning, djurmodeller, bildanalys, kliniska prövningar och robotkirurgi. Sedan två år tillbaka ansvarar jag för EAU:s forskningsavdelning med kliniska studier och register, och är även biträdande koordinator för ett projekt om Big Data Prostate Cancer. En del av arbetet och min forskning innebär även mycket resande eftersom jag ingår i flera andra projektsamarbeten, och jag besöker kongresser och utbyter erfarenheter världen över.

 Vad hoppas du att din forskning ska kunna leda till? 

Här hemma i Sverige har jag en fantastisk forskargrupp, administratör och forskningssköterskor, vars insatser gör det möjligt för mig och mina kollegor att kunna jobba så brett kring prostatacancer. Med vår forskning vill vi på sikt kunna förbättra diagnostik, behandling, livskvalitet och överlevnad hos alla patienter med prostatacancer.

Forskning finansierad av Prostatacancerförbundet

I år tilldelades även Anders Bjartell och hans forskarkollega Agnieszka Krzyzanowska vid institutionen för translationell medicin nyligen bidrag från Prostatacancerförbundet till två forskningsprojekt.

Pengarna Anders Bjartell får går till ett pågående projekt som ska undersöka blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer. Forskarna ska studera samspelet mellan cancer, celler och immunsystem med syftet att skapa ny behandling mot allvarlig prostatacancer som i dagsläget inte är behandlingsbar.

Anders Bjartells profil i Lunds universitets forskningsportal Lucris.