Amgens bredd och spets på ASH

ASH 2015: Amgen visar både bredd och spets vid världens största blodcancerkongress

Amgen kommer att presentera nya data från en rad olika studier inom immunterapi och målstyrda läkemedel när portarna till ASH 2015 slås upp.

– Utöver innovativa behandlingar mot myelom och akut lymfatisk leukemi har vi en otroligt spännande pipeline, säger Michael Grövdal, specialist inom hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.

Med start den 5:e december samlas uppemot 20 000 läkare, forskare och andra hematologiexperter i Orlando för att delta vid the 57th American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition, världens största blodcancerkongress. För Amgen ligger stor del av fokus på nya data från det kliniska prövningsprogrammet för proteasomhämmaren Kyprolis (carfilzomib) vid myelom.

– Det här är starka resultat som talar för att Kyprolis kommer att spela en central roll i behandlingen av patienter som fått återfall i sin myelomsjukdom, säger Michael Grövdal.

Bland annat presenteras subgruppsanalyser av fas III-studierna ENDEAVOR, där Kyprolis jämförts med första generationens proteasomhämmare, och ASPIRE som ligger till grund för CHMP:s rekommendation om europeiskt godkännande, med muntliga presentationer på ASH:

Efficacy and Safety of Carfilzomib and Dexamethasone Vs Bortezomib and Dexamethasone in Patients with Relapsed Multiple Myeloma Based on Cytogenetic Risk Status: Subgroup Analysis from the Phase 3 Study Endeavor (NCT01568866)

Impact of Prior Treatment on Patients with Relapsed Multiple Myeloma Treated with Carfilzomib and Dexamethasone Vs Bortezomib and Dexamethasone in a Subgroup Analysis of the Phase 3 Endeavor Study (NCT01568866)

Efficacy and Safety of Carfilzomib, Lenalidomide and Dexamethasone vs. Lenalidomide and Dexamethasone in Patients with Relapsed Multiple Myeloma Based on Cytogenetic Risk Status: Subgroup Analysis From the Phase 3 Study ASPIRE (NCT01080391)

I fas I/II-studien CHAMPION-1 utvärderas effekt och säkerhet av Kyprolis med dosering bara en gång i veckan istället för två.

Weekly Carfilzomib with Dexamethasone for Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma: Updated Results from the Phase 1/2 Study Champion-1 (NCT01677858)

Nya data kommer också att presenteras för den bispecifika antikroppen Blincyto (blinatumomab) som inom en snar framtid väntas bli godkänd i Europa för behandling av vuxna patienter som fått återfall i Philadelphiakromosomnegativ B-prekursor akut lymfatisk leukemi, ALL, eller som inte svarar på sin behandling.

Complete Molecular and Hematologic Response in Adult Patients with Relapsed/Refractory (R/R) Philadelphia Chromosome-Positive B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Following Treatment with Blinatumomab: Results from a Phase 2 Single-Arm, Multicenter Study (ALCANTARA)

Long-Term Outcomes after Blinatumomab Treatment: Follow-up of a Phase 2 Study in Patients (Pts) with Minimal Residual Disease (MRD) Positive B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

Treatment with Anti-CD19 BiTE® Blinatumomab in Adult Patients with Relapsed/Refractory B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (r/r ALL) Post-Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Vid ASH 2015 presenteras också nyckeldata från det kliniska prövningsprogrammet för Nplate för behandling av låga trombocytantal hos vuxna och barn med primär immunologisk trombocytopeni:

A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Determine the Safety and Efficacy of Romiplostim in Children with Immune Thrombocytopenia (ITP)

Effect of Romiplostim on Health-Related Quality of Life in Children with Immune Thrombocytopenia and Associated Burden in Their Parents: Results from a Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study

Rate of Bleeding-Rated Episodes (BREs) in Elderly Patients with Primary Immune Thrombocytopenia (ITP): A Population-Based Retrospective Cohort Study Using Medicare 20% Sample Data

Safety and Efficacy of Long-Term Open-Label Dosing of Subcutaneous (SC) Romiplostim in Pediatric Patients with Immune Thrombocytopenia (ITP)

Vidare presenteras nya rön om oönskade effekter av benmärgshämmande cellgifter:

Annual Patient and Caregiver Burden of Oncology Clinic Visits for Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) Therapy in the United States (US)

Risk of Febrile Neutropenia (FN) in Select Myelosuppressive Chemotherapy Regimens

Även lovande substanser ur Amgens pipeline kommer att presenteras:

Oprozomib, Pomalidomide, and Dexamethasone (OPomd) in Patients (Pts) with Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Initial Results of a Phase 1b Study (NCT01999335)

Expression of Novel Immune Checkpoint Molecules PVR and PVRL2 Confers a Negative Prognosis to Patients with Acute Myeloid Leukemia and Their Blockade Augments T-Cell Mediated Lysis of AML Cells Alone or in Combination with the BiTE® Antibody Construct AMG 330

Identifying Immune Resistance Mechanisms to CD33/CD3 BiTE® Antibody Construct (AMG 330) Mediated Cytotoxicity

ASH 2015 hålls i Orlando mellan den 5:e och den 8:e december.

För ytterligare information om bland annat säkerhet, se internationellt pressmeddelande (på engelska).