Amerikansk storinvestering i cancerforskning från Lund

Rogosin Institute har utvecklat en generell metod för att stoppa tumörtillväxt. Den fungerar på olika tumörtyper och går ut på att innesluta tumörceller i sockerpartiklar och därigenom framställa proteiner som stoppar tillväxten.

Samarbetet är ett resultat av ett långsiktigt arbete i USA av Lunds universitets donatorrelationer och fokuserar på att tillämpa avancerad proteomik, analys av proteiner, utvecklad inom MAD for Cancer.

– Vi är mycket nöjda med att kunna initiera detta samarbete med Rogosin Institute. Detta kommer att ytterligare stärka MAD for Cancer, speciellt när det gäller vårt avancerade proteomikprogram. Det är också ett toppbetyg och visar att vår cancerforskning är i världsklass, säger Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi och programansvarig på CREATE Health, ett strategiskt centrum för cancerforskning på Medicon Village i Lund.

– MAD for Cancer är särskilt attraktivt för Rogosin på grund av dess mångfacetterade angreppssätt för cancersystembiologi. Detta är en spännande och viktig samarbetsmöjlighet eftersom vi genom avtalet kommer att kunna vidareutveckla vårt cancerprojekt. Vi känner oss privilegierade att kunna arbeta med teamet bakom MAD for Cancer, säger professor Barry Smith, VD för Rogosin Institute.

För mer information, kontakta Carl Borrebaeck, carl.borrebaeck@immun.lth.se, tel: 0708-218330