Nya data för alectinib vid svårbehandlad lungcancer

Två fas II-studier[1][2] med det nya läkemedlet alectinib, visar att tumörerna krympte hos närmare hälften av de behandlade patienterna. Hos de patienter vars cancer spridit sig till hjärnan minskade tumörerna hos ännu fler patienter, närmare 70 procent.

– Det här är viktiga resultat. Särskilt att behandlingen visar så goda resultat på tumörer som metastaserat till hjärnan, vilket är vanligt vid den här typen av lungcancer. Vi behöver den här typen av läkemedel och det är glädjande att det nu händer så mycket på området, säger Luigi De Petris, överläkare på Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset, som även varit en av de ansvariga för de svenska patienter som ingått i en av alectinib-studierna.

Studierna som presenterades kring alectinib gäller patienter med så kallad ALK-positiv icke småcellig lungcancer som tidigare behandlats med en annan ALK-hämmare, men där tumören åter börjat växa. Flera hade även behandlats med cytostatika. Cancertypen är relativt ovanlig (cirka 5 procent av lungcancerfallen) och drabbar främst icke-rökare och yngre patienter.

Alectinib har beviljats så kallad Breakthrough Therapy Designation av det amerikanska Läkemedelsverket FDA, vilket är en form av intensifierad och snabbare godkännandeprocess och betyder att myndigheten bedömer att ett läkemedel har visat bättre effekt än dagens behandlingar på en allvarlig eller livshotande sjukdom.

En annan intressant studie som presenterades vid ASCO gällde Roche läkemedelskandidat MPDL3280A, en antikropp som angriper proteinet PDL1 hos patienter med avancerad icke småcellig lungcancer[3]. MPDL3280A är en så kallad immun-onkologisk behandling.

PDL1 gör så att kroppens immunceller tror att tumörcellen är normal, men när antikroppen MPDL3280A binder till proteinet känner immunförsvaret av att det är något fel på cancercellerna, angriper och dödar dem.

Studien visar att behandling med anti-PDL1 avsevärt minskade risken att dö jämfört med behandling med kemoterapi hos de patienter som hade ett högt uttryck av PDL1 i tumören.

Studien av MPDL3280A gjordes på 287 patienter som tidigare behandlats för avancerad icke småcellig lungcancer. De största överlevnadsvinsterna var hos patienter med mycket höga nivåer av PDL1 – där sågs en 53-procentig minskning i risken att dö – men var även tydliga hos patienter med höga till måttliga nivåer av proteinet. Roche utvecklar också speciella test för att hitta de patienter som har ett högt PDL1-uttryck. Ett led i Roches strävan att skräddarsy läkemedelsbehandling så att rätt patient får rätt läkemedel.

– Studien visar värdet av våra ansträngningar att hitta effektiva, målinriktade behandlingar för den här formen av mycket allvarlig cancer. Målet med studien var att identifiera vilka patienter som har bäst nytta av den här behandlingen och det har vi verkligen uppnått, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk direktör på Roche i Sverige.

Även MPDL3280 har beviljats Breakthrough Therapy Designation av FDA.