Akademiska samlar bröstcancervård på Samariterhemmet

Genom ett samlat omhändertagande ska Akademiska förbättra vården av kvinnor med bröstcancer. Nyligen startade en öppen bröstmottagning på Samariterhemmet, i lokaler med närhet till mammografin. Nästa steg blir flytt av hela bröstmottagningen och bröstkirurgin.

– Detta kommer att möjliggöra ett integrerat arbetssätt, med ett närmare samarbete mellan
mammografiläkare och kirurger. Det ger möjlighet till mer precisa och detaljerade operationsförberedelser, som i sin tur innebär att kirurgerna inte behöver operera bort mer än det som är absolut nödvändigt. Dessutom slipper våra patienter åka mellan Samariterhemmet och Akademiska sjukhusets kärnområde i samband med undersökning och operation, säger Fredrik Wärnberg, överläkare och ansvarig för bröstcancerkirurgi på Akademiska.

Den nya mottagningen på Samariterhemmet intill mammografin, som öppnades i september,
ska ge kvinnor med misstänkt bröstcancer snabbare vård. Kvinnor som känner en knöl i bröstet kan nu själva ringa till en bröstsjuksköterska för råd, undersökning och bokning av mammografi, utan remiss från husläkare. Om bröstsymptom upptäcks vid mammografiundersökning, kan kvinnan bli direkt kontaktad av en bröstsjuksköterska som bokar tid på kirurgmottagningen på sjukhuset och lotsar vidare i utredningsprocessen.

Mer information:
Fredrik Wärnberg, överläkare och ansvarig för bröstcancerkirurgi, 018-611 39 76, 070-614 62 51
Ola Hessman, överläkare och sektionschef bröst och endokrinkirurgi, 018- 611 46 13, 070-588 86 29
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Bröstcancer
* Den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet fall förväntas att öka med cirka 1,5 procent per år.
* I Sverige får närmare 8 000 kvinnor varje år en bröstcancerdiagnos.
* Av de 353 kvinnor i Uppsala län som fick en sådan diagnos 2012 upptäcktes nästan hälften via screening (mammografiundersökning).

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.