Akademiska gör fyraårig kompetenssatsning på cancersjuksköterskor

Akademiska gör fyraårig kompetenssatsning på cancersjuksköterskor

I likhet med andra delar av sjukvården har cancerområdet sedan länge haft brist på specialistsjuksköterskor. Nu tar Akademiska sjukhuset ett nytt grepp för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta sjuksköterskor. Från och med våren 2017 görs en riktad fyraårig rekryterings- och fortbildningssatsning som både ska göra arbetet attraktivare och trygga bemanningen.

– Det handlar både om att attrahera nya sjuksköterskor till Akademiska och behålla och utveckla vår kompetenta personal genom ökade satsningar på fortbildning, klinisk handledning och/eller mentorskap. Initialt rekryteras åtta nya sjuksköterskor till utvecklingstjänster där man får möjlighet att varva teori och praktik under handledning i 3-4 år, säger Peter Asplund, sektionschef inom blod- och tumörsjukdomar och ansvarig för kompetensutvecklingsprogrammet.

Upplägget liknar randutbildningen för blivande specialistläkare. Man har också inspirerats av det uppskattade kliniska utvecklingsåret för nyexaminerade sjuksköterskor, KUÅ, som landstinget införde som pilotprojekt hösten 2015 och som nu permanentats. En viktig skillnad och tillägg är en modul med fokus på cancer och multidisciplinärt teamsamarbete.

Förutom åtta nya utvecklingstjänster för nyrekryterade sjuksköterskor görs en fortbildningssatsning på 4-8 redan anställda. Här är tanken att personal ska få större möjlighet att växa och utvecklas vidare i sin roll genom att själva delta i fortbildningsprogrammet och/eller träda in som handledare av nyrekryterade och juniora sjuksköterskor.

I planen ingår även en satsning på seniora, erfarna sjuksköterskor.

– Vi har för avsikt att profilera roller som akademisk sjuksköterska och sjuksköterska med särskild delegation, så kallad nurse practitioner. Båda är avancerade tjänster där tydligare utrymme ges både för egen och verksamhetens kliniska forskning och för sjuksköterskans egna, självständiga bidrag till bedömning, vård och behandling av våra cancerpatienter, säger Peter Asplund.

Sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) tycker att kompetenssatsningen är viktig och görs rätt i tid.

– Vi behöver rekrytera sjuksköterskor med rätt kompetens samtidigt som vi aktivt måste arbeta med att behålla erfarna sjuksköterskor och ge möjlighet till vidareutveckling genom specialisering. Det är väldigt spännande att satsningen har en profil som akademisk sjuksköterska och sjuksköterska med särskild delegation. Det gör att all den kompetens som sjuksköterskorna har kommer att kunna användas i verksamheten fullt ut. Genom den här satsningen på cancersjuksköterskor kommer vi kunna stärka patientsäkerheten och erbjuda patienterna en god vård, säger hon.

Enligt Peter Asplund kan satsningen göra det möjligt både på kort och längre sikt att bygga en ännu mera hållbar sjuksköterskeorganisation med fokus på gedigen introduktion i rollen och fortlöpande handledning och utveckling. Därmed kan man trygga bemanningen och ytterst hålla vårdplatser öppna.

– Den senaste tiden har bristen på sjuksköterskor framförallt på vårdavdelningar gjort oss tvingade att kompensera med bemanningslösningar med oönskade merkostnader som följd. I slutändan gynnas patienterna av att vi kan säkra en god och tillgänglig vård, avrundar han.

Den 16 november arrangeras en kick off för satsningen på Akademiska sjukhuset. Då presenteras programmet för sjuksköterskestudenter som läser sista terminen i Uppsala eller på andra orter.