Akademiska först med antikropp mot lymfom

Akademiska sjukhuset är först i Sverige med en ny antikroppsbehandling mot återfall av Hodgkins lymfom, där kroppens eget immunförsvar bekämpar tumören. Detta inom ramen för en internationell patientstudie. Immunterapin har tidigare gett bra resultat mot exempelvis maligna melanom, men effekten bedöms ännu bättre för denna form av lymfkörtelcancer än för andra tumörer.

– Under sommaren har vi behandlat den första patienten i världen i en stor internationell studie med den nya antikroppen. Tillsammans med Skåne universitetssjukhus kommer vi att inkludera patienter i Sverige med Hodgkins lymfom. Globalt handlar det om 180 patienter, säger Daniel Molin, överläkare på onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset som leder studien i Sverige.

I Sverige insjuknar drygt 2 000 personer årligen i lymfom, tumörsjukdomar som startar i lymfsystemet. Knappt 200 av dem har Hodgkins lymfom. Sjukdomen diagnostiseras ofta i samband med att patienten själv upptäckt en förstorad lymfknuta. De som drabbas är ofta yngre än 30 år, men sjukdomen kan även drabba äldre. Generellt är prognosen god och de allra flesta botas, men för patienter som haft mer än ett återfall är sjukdomen mycket svårbehandlad.

– De patienter med Hodgkins lymfom som är aktuella för denna behandling har få behandlingsalternativ kvar, då de redan prövat de flesta. I Sverige är det en liten grupp men för dem är prognosen mycket dålig. Därför känns det väldigt positivt att nu kunna pröva ett alternativ som både förefaller effektivare och skonsammare än de konventionella behandlingar som finns. Behandlingen är rent immunologisk, där kroppens immunförsvar bekämpar tumören, säger Daniel Molin.

Det rör sig om en immunologisk behandling med en PD-1-hämmare, en antikropp som hämmar tumörcellernas försvar mot det egna immunförsvaret. Behandlingen har tidigare gett mycket bra resultat mot exempelvis maligna melanom, men ännu bättre för återfall av Hodgkins lymfom, då inom ramen för mindre fas 1-studier. Därför går man nu vidare med en större internationell så kallad fas 2-studie där även centra i USA ingår, där den första patienten i världen inkluderats på Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Daniel Molin, överläkare på onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset, 070-2047418,
e-post: daniel.molin@igp.uu.se