Utvecklad cancerkirurgi, Ablation, minskar lidande och räddar liv

Utvecklad cancerkirurgi, Ablation,  minskar lidande och räddar liv
Sedan 2010 har ca 1 000 behandlingar utförts med sk ablationer, där cancertumörer och metastaser ”värms bort” med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor. Många patienter blir friskförklarade och kan gå hem samma dag, eller dagen efter ingreppet.

 

 

Med hjälp av en nål och avancerad röntgenteknik samt ultraljud, kan läkaren ”värma bort” tumörer och metastaser. Här är det radiologen Marie Beerman som utför ingreppet på en patient med en tumör i njuren. Foto: Cecilia Larsson Lantz

När Danderyds sjukhus började med ablationer runt år 2010 var de relativt ensamma om att tillämpa den här nya tekniken. Men idag finns ablationer som en effektiv metod mot cancer på flera håll, både i Sverige och i övriga världen.

– Utvecklingen har gått snabbt framåt och flera olika forskningsprojekt pågår på DS, där vi ganska snart kommer att se resultat, berättar överläkare Jacob Freedman som är en av initiativtagarna till att implementera och utveckla tekniken både på Danderyds sjukhus och i samarbete med andra sjukhus i Europa.

Kan ta emot fler patienter 2019

Idag jobbar ablationsteamet med sjukhusets gemensamma röntgenutrustning under vissa bestämda tider när dessa finns tillgängliga. I framtiden ska teamet samlas i egna lokaler med egen utrustning i ett sk  Ablationscentrum.

– Då får vi resurser för att kunna ta emot betydligt fler patienter, säger Jacob Freedman, som menar att behoven är större än vad som är möjligt att tillgodose idag.

Korta ledtider är väldigt viktigt för teamet – och patienten. Därför finns målet att abladera patienten inom 14 dagar från det att patienten bedömts lämplig för ablation av den multidisciplinära terapikonferensen*. Men ofta går det ännu fortare.

– Det är viktigt att vi snabbt kan ta hand om de patienter som remitteras till oss, eftersom det handlar om en presumtivt dödlig sjukdom som påverkar patienten psykiskt, socialt och fysiskt, betonar Jacob Freedman.