Forskare på Universitetssjukhuset Örebro får 879 000 kronor från Lions Cancerforskningsfond

De sex forskarna som får pengar från Lions Cancerforskningsfond forskar inom urologi och gynekologi. Deras forskningsområden är cancer i livmoderhalsen och urinblåsan samt penis- och prostatacancer. En av forskarna är specialistläkare Ruth Hermansson. Hon ska kartlägga förekomst av HPV-infektion och förstadier till livmoderhalscancer hos äldre kvinnor.

Bakre raden: Sonia Thorstensson och Agneta Andersson, representanter från Lions, forskare Anna Messing Eriksson, Roland Thorstensson, Lions kassaförvaltare, forskarna Dominik Glombik, Anders Vikerfors och Henrik Ugge. Främre raden: Arne Andersson, Lions styrelseledamot, forskare Jessica Carlsson och Ruth Hermansson. Foto: Elin Abelson

I sin forskning ska Ruth Hermansson även titta på hur sjukdomsförloppet är för HPV-infektion hos äldre kvinnor. I Sverige är en tredjedel av de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer över 60 år och dödligheten är 70 % i denna åldersgrupp. Fokus ligger på gruppen som inte längre omfattas av screeningprogrammet ”gynekologisk cellprovtagning” som innebär regelbundna provtagningar.

– De kunskaper vi får genom forskning kan ligga till grund för framtida strategier för att minska förekomsten av cervixcancer hos kvinnor i åldersgruppen 60-80 år. Vi studerar också metoder som själv-provtagning för HPV-test för denna åldersgrupp, säger Ruth Hermansson, specialistläkare på onkologiska kliniken.

Hon ska använda pengarna från fonden till kostnader för laboratorieanalyser och klinisk utredning för kvinnor som har HPV-infektion.

Nya sätt att upptäcka urinblåsecancer

Urinblåsecancer är en relativt vanlig tumörsjukdom, där behovet av nya metoder är stort för att kunna utreda och följa de som drabbas. Forskare Anders Vikerfors vill undersöka varför man får cancer i urinblåsan samt få fram nya sätt att upptäcka och förutspå sjukdomen.

– Små, ytliga tumörer i urinblåsan som hittas tidigt i sjukdomsförloppet har oftast en god prognos medan mer aggressiva tumörer som växer djupare i urinblåsans muskelvägg är förknippade med en klart sämre prognos. Att hitta och förutspå sjukdomens utveckling tidigt i förloppet är därför helt centralt för att kunna förbättra patientens chanser att bli frisk, säger Anders Vikerfors, ST-läkare på urologiska kliniken.

I det här forskningsprojektet letar de efter nya så kallade biomarkörer, ämnen i blod eller urin som skulle kunna användas för att diagnostisera och följa en viss sjukdom. Pengarna kommer att användas till att betala avancerade laboratorieanalyser av blod och urin som samlas in från patienter som vill bidra till forskningen på urologiska kliniken.

– Vi tror att man genom att mäta särskilda ämnen i ett blod- eller urinprov kan förutsäga om en person kommer drabbas av särskild svår urinblåsecancer eller om de kommer få återfall i sin sjukdom i senare skede, säger Anders Vikerfors.

Framsteg inom forskningen

Roland Thorstensson är en av eldsjälarna som är verksam inom fonden. Han har varit med i Lions i mer än 40 år och poängterar att Lionsklubbarna bidrar med mycket genom sitt ideella arbete. Fonden får in sina pengar genom minnes- och gratulationsbrev samt testamenten från dödsbon när människor vill ge pengar till cancerforskning.

– Vi är så glada att kunna dela ut pengar till forskare och att de kommer till nytta på Universitetssjukhuset Örebro. Framsteg inom forskningen är betydelsefullt för väldigt många människor, avslutar Roland Thorstensson, kassaförvaltare inom Lions Cancerforskningsfond i Bergslagsdistriktet.

Forskarna som får anslag är:

Ruth Hermansson, onkologiska kliniken, 150 000 kronor: Incidens av HPV hos äldre kvinnor som tidigare visade frånvaro av HPV infektion

Dominik Glombik, urologiska kliniken, 100 000 kronor: Morbidity and mortality following lymph node surgery in penile cancer

Henrik Ugge, urologiska kliniken, 179 000 kronor: Vilken roll spelar PD-L1-uttrycket när det gäller risken att drabbas av metastaserad prostatacancer?

Anna Messing Eriksson, urologiska kliniken, 150 000 kronor: Levnadsvanors betydelse för upplevelsen av stress i samband med utredning för prostatacancer

Jessica Carlsson, urologiska kliniken, 150 000 kronor: Validering av prognostiska biomarkörer för att förutsäga recidiv av urinblåsecancer

Anders Vikerfors, urologiska kliniken, 150 000 kronor: Kan förändringar i vårt immunförsvar användas för att förutspå prognos av urinblåsecancer?