Frida Smith vid RCC Väst erhåller forskningsstipendium

Frida Smith, PhD, specialistsjuksköterska och utvecklingsledare vid Regionalt Cancercentrum Väst har tilldelats 200 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Digi-Do – ett digitalt verktyg för att förbättra förberedelsen inför strålbehandling.

Motivering:

Frida Smith, PhD, specialistsjuksköterska och utvecklingsledare vid Regionalt Cancercentrum Väst har tilldelats 200 000 kr av familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för sitt forskningsprojekt ”Digi-Do – ett digitalt verktyg för att förbättra förberedelsen inför strålbehandling. Vi tycker idén med att använda digitala hjälpmedel för att underlätta för såväl cancerpatienter som dessa anhöriga är intressant och ligger i tiden.

Frida berättar om forskningen:

Projektet är ett samarbete mellan Regionalt Cancercentrum väst, Jönköpings Universitet samt Göteborgs Universitet. Syftet med projektet är att göra meningslös väntan inför strålbehandling till meningsfull tid att förbereda sig genom ett virtuellt studiebesök samt få all information samlad i en mobil applikation. Att känna sig mer förberedd kan leda till minskad oro och göra besöken mer effektiva. Stipendiet kommer att användas för att förbättra det digitala verktyget utifrån erfarenheter av patienter som medverkat i pilotstudien. Det kommer att bland annat bli lättare att hitta i VR-miljön och efterfrågad information ska tas fram och läggas till i informationsappen.

Tidigare utmärkelser och meriter:

  • Projektet har presenterats på den internationella konferensen HPH i Warszawa https://www.hphconferences.org/warsaw2019/?L=0
  • Projektet var även en av tre finalister till Vitalisstipendiet 2019 https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/vitalis-stipendium/

Frida Smith
PhD, specialistsjuksköterska och utvecklingsledare vid Regionalt Cancercentrum Väst

E-post: frida.smith@rccvast.se

Hemsida: https://www.cancercentrum.se/vast/

Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse:

År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark. Läs mer på vår hemsida; http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/