Lynparza godkänt i EU vid avancerad BRCA-muterad äggstockscancer

Lynparza (olaparib) är nu godkänt i EU för första linjens underhållsbehandling för patienter med avancerad BRCA-muterad äggstockscancer. För 60% av patienterna som fick Lynparza noterades inte någon försämring av sjukdomen efter tre år. Motsvarande siffra var 27% hos de patienter som fick placebo. Lynparza marknadsförs av AstraZeneca och MSD.

Läs hela engelska pressmeddelandet