Forskare har upptäckt hur de ska ”sockra” protein för att utveckla nya läkemedel

Forskare vid Stockholms universitet har slagit fast hur en sockermolekyl, sialinsyra, transporteras in i cellens golgiapparat. Resultaten kan förbättra effektiviteten hos många läkemedel.


Strukturen hos CST, som transporterar sialinsyra in i golgiapparaten.

Alla celler har ett skyddande skikt av olika sockermolekyler runt sitt cellmembran och dessa är viktiga i samspelet mellan celler. Forskarna vid Institutionen för biokemi och biofysik har undersökt sockermolekylen sialinsyra som är särskilt viktig eftersom kroppens immunförsvar känner igen den som kroppsegen och därför inte går till angrepp. Många sjukdomar, som vissa former av cancer, beror på en felaktig glykosylering, den grundläggande processen i cellen då kolhydrater (som socker) sätts fast på bland annat ett protein.

När sialinsyra ska sättas fast på ett protein är ett kritiskt moment hur aktiverad sialinsyra transporteras in i golgiapparaten, den del av cellen som tar emot, lagrar och skickar vidare proteiner. Den processen sker genom en så kallad CMP-sialinsyratransportör (CST). CST är därför ett lovande mål vid designen av nya läkemedel.

– Genom att undersöka atomstrukturen hos CST kan vi lättare förstå hur sialinsyra transporteras in i golgiapparaten, säger David Drew, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, som har lett studien.

– Nu har vi hittat en mutation i den mänskliga sialinsyratransportören som dramatiskt ökar dess aktivitet, säger han.

Forskarnas huvudmål är att få ihop alla pusselbitar i hur den biologiska processen går till.

– Med kunskap om detta är det möjligt att ändra cellerna som producerar protein så att de tillverkade proteinerna får ett ännu högre sialinsyraskydd, något som kan öka effekten av många läkemedel, säger David Drew.

 

Kontakt: David Drew, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. Tel: 08-16 22 95, mobil: 072-146 27 44, e-post: david.drew@dbb.su.se (engelska)

 

Artikeln ”Structural basis for the delivery of activated sialic acid into Golgi for sialyation” är publicerad i tidskriften Nature Structure and Molecular Biology och finns tillgänglig på webben: https://www.nature.com/articles/s41594-019-0225-y