770 miljoner kronor till svensk cancerforskning

770 miljoner kronor till svensk cancerforskning

Cancerfondens forskningsnämnd har idag beslutat att ge ytterligare 670 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det innebär att Cancerfonden totalt i år fattat beslut om en rekordutdelning på 770 miljoner kronor. Det är det största beloppet i Cancerfondens historia. 

– Det är ett rekordbelopp och ett stort antal högkvalitativa forskningsprojekt som nu beviljas medel för att ge oss nya genombrott i kampen mot cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Totalt rör det sig om 192 lovande forskningsprojekt runt om i landet som tillsammans med pågående forskartjänster får dela på pengarna.

Åtta lärosäten är med och delar på pengarna, med KI i spetsen som får hela 267 miljoner kronor. Därefter följer Uppsala universitet som får 125 miljoner, Lunds universitet som får 120 miljoner, Göteborgs universitet på 70 miljoner, Umeå 41 miljoner, Linköpings universitet 14 miljoner. Stockholms universitet och KTH får 10 miljoner respektive 8 miljoner kronor.

– Pengarna kommer uteslutande från gåvor. Det är tack vare alla generösa givare, privatpersoner och företag som det är möjligt för forskarna att hela tiden söka och hitta nya resultat i form av bättre behandlingsmetoder och nya mediciner för de som drabbas av cancer. Pengarna räddar liv, säger Klas Kärre.
Klas Kärre Pharma Industry

Några av de forskningsprojekt som nu får medel för sin forskning är:

Maria Falkenberg, professor vid Göteborgs universitet, får 5,25 miljoner kronor fördelat på tre år för att undersöka om skadat mitokondrie-DNA kan vara en bidragande orsak till att personer som behandlats för cancer som barn kan få problem senare i livet. Det kan till exempel röra sig om hjärtsvikt, nedsatt hörsel eller balansstörningar som uppenbarar sig först i vuxen ålder. Studierna kan bidra till utveckling av nya läkemedel mot cancer med färre biverkningar.

Sophia Zackrisson, docent vid Lunds universitet, får 3 ,75 miljoner kronor fördelat på tre år för att utveckla screeningmetoder för bröstcancer. Zackrisson och hennes forskargrupp får utöver det 3 miljoner kronor i utökat stöd. Idag erbjuds alla kvinnor i Sverige screening av brösten med mammografi och på så sätt upptäcks ungefär hälften av alla fall av bröstcancer. Sophia Zackrisson forskar om hur den traditionella mammografin kan kombineras med mammografi i 3D för att hitta fler tumörer i ett tidigt stadium. Artificiell intelligens, AI, där mammografibilderna granskas med hjälp av datoralgoritmer är också ett sätt att bli mer träffsäker i screeningen.

Magnus Essand, professor vid Uppsala universitet, får 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år för att utveckla nya sorters immunterapier mot hjärntumörer. Magnus Essand och hans forskargrupp får dessutom 9 miljoner kronor i utökat stöd. Immunterapi är behandlingar som syftar till att hjälpa kroppens eget immunsystem att bekämpa cancer. Under det senaste decenniet har immunterapi blivit framgångsrikt mot flera cancerformer och de nya strategierna har i grunden förändrat hur vi ser på behandling av cancer. Men fortfarande är det en relativt liten andel patienter som kan dra nytta av immunterapi.

Utses i nationell konkurrens 

Det är bara den bästa forskningen som väljs ut, det vill säga den forskning som nämnden bedömer har störst chans till genombrott. Alla forskare och alla cancerformer tävlar mot varandra i nationell konkurrens, det vill säga alla forskningsprojekt får konkurrera med varandra oberoende av cancerform.

För mer information:

Frida Ekberg, pressekreterare, 0702-731555

Frida.ekberg@cancerfonden.se