Bättre prevention, behandling och samlad vård för patienter med lymfödem

Bättre prevention, behandling och samlad vård för patienter med lymfödem


Akademiska sjukhuset tar ett samlat grepp om patienter med lymfödem. I satsningen ingår bland annat screening av riskgrupper, förbättrad patientinformation och inrättande av multidisciplinära team.

Från och med i höst tar Akademiska sjukhuset ett samlat grepp om patienter med lymfödem. I satsningen ingår bland annat screening av riskgrupper och tydlig information tidigt om symtom och vart man ska vända sig vid känningar. Likaså att patienterna erbjuds bedömning och råd om behandlingsalternativ av multidisciplinära team.

– Syftet med satsningen är framförallt att patienterna ska känna sig tryggare genom att tidigt få information om symtom och vart man ska vända sig. Vi stärker också omhändertagandet genom att samla kompetens på mottagningen där patienterna erbjuds bedömning och vård av multidisciplinära team, säger Maria Rydevik Mani, plastikkirurg på Akademiska sjukhuset, specialiserad inom bröstcancerrekonstruktion och lymfödem och en av initiativtagarna.

Lymfödem innebär att lymfvätska dämts upp och omvandlas till fett som leder till en kraftig svullnad som både kan vara smärtsam och begränsa rörligheten. Det är en relativt vanlig komplikation efter bröstcancerkirurgi och strålning, då man tagit bort lymfkörtlar i armhålan. Lymfödem kan även uppstå i armar eller ben efter exempelvis behandling för malignt melanom, gynekologisk cancer eller trauma.

Behovet av mer samlad kompetens och stärkt information till patienter med lymfödem uppdagades i samband med en översyn av vården för patienter med bröstcancer, den största patientgruppen. Maria Rydevik Mani nämner som exempel att läkare som utreder och tar ställning till kirurgisk behandling nu kommer att arbeta samordnat med multidisciplinära team, där lymfterapeuter ingår. Detta för att stärka och effektivisera vården av dessa patienter.

Satsningen ligger i linje med sjukhusets uppdrag att bygga upp en samlad specialiserad rehabilitering och utveckla sjukhusets cancerrehabilitering.

Det gångna året har flera arbetsgrupper med medlemmar från olika yrkeskategorier och verksamhetsområden vid sjukhuset arbetat parallellt inför denna lymfödemsatsning. Grupperna har fokuserat på lymfödemprevention vid cancerbehandling, urval av patienter som bör screenas, patientinformation, mikrokirurgiska ingrepp och forskningsprojekt. I arbetet har även patientföreningar deltagit.

FAKTA: Sjukhusövergripande satsning på patienter med lymfödem

  • Screening av patienter som riskerar att utveckla lymfödem.
  • Bättre och tydligare information tidigt om symtom och vart man ska vända sig när man får känningar.
  • Bedömning och förslag på behandling (traditionell eller mikrokirurgi) av multidisciplinära team på lymfödemmottagning.
  • Webbsida för patienter med lymfödem.
  • Regelbundna informationsträffar som hålls av lymfterapeuterna kvällstid i samarbete med patientorganisationer.