Servier slutför förvärvet av Shires onkologiverksamhet

Servier slutför förvärvet av Shires onkologiverksamhet

Servier, ett oberoende internationellt läkemedelsföretag, meddelade idag att den har slutfört det tidigare tillkännagivna förvärvet av Shires onkologiverksamhet efter att ha erhållit slutgiltiga regulatoriska tillstånd. Transaktionen på 2,4 miljarder dollar kommer att göra det möjligt för Servier att etablera en direkt kommersiell närvaro i USA och stärka sin läkemedelsportfölj för onkologi i de länder där koncernen redan är närvarande. Servier förvärvar Shires onkologiverksamhet, inklusive två marknadsförda produkter, ONCASPAR®[pegaspargas] och ONIVYDE® [irinotekan], förutom två samarbeten som för närvarande utvecklas inom immuno-onkologi.

”Detta förvärv är ett viktigt steg i att uppnå Servierkoncernens ambition”, förklarade Olivier Laureau, Ordförande i Servier. ”Det markerar lanseringen av Serviers kommersiella verksamhet i världens största läkemedelsmarknad – USA – och stärker väsentligt vår portfölj av onkologiläkemedel. Det är en del av Serviers tvåfaldiga strategi: att fortsätta att behandla ett ökande antal patienter med innovativa mediciner över hela världen och bli ett världsföretag inom onkologi. ”

I USA kommer Servier produkter att marknadsföras av koncernens nya dotterbolag, Servier Pharmaceuticals LLC (Boston), som består av 80 personer, inklusive de anställda övergång från Shire till Servier. Servier Pharmaceuticals kommer att ledas av David K. Lee som tidigare ledde Shires globala avdelning för genetiska sjukdomar och onkologi. Dotterbolaget kommer fortsätta att marknadsföra ONCASPAR® i USA. Servier Pharmaceuticals dubbla mål är att utveckla en stark försäljningsnärvaro i USA, baserat på Serviers befintliga portfölj, och att berika portföljen med produkter nära till godkännande eller marknadsförda innovativa produkter, i enlighet med koncernens strategi. Utanför USA förväntas cirka 75 anställda från Shire integreras i Serviers organisationsstruktur. De kommer fortsätta att marknadsföra ONCASPAR® och ONIVYDE® enligt lokal lagstiftning. Med detta förvärv tar Servier ytterligare ett steg mot sin strategiska ambition att bli ett globalt läkemedelsföretag.

Om Servier Servier är ett internationellt läkemedelsföretag som drivs som en stiftelse och med huvudkontor i Frankrike (Suresnes). Med en stark internationell närvaro i 149 länder och en omsättning på 4,152 miljarder Euro 2017 sysselsätter Servier 21 700 personer över hela världen. Koncernen återinvesterar 25% av omsättningen (med undantag av generiska läkemedel) i forskning och utveckling och använder alla sina vinster för utveckling. Företagstillväxten drivs av Serviers ständiga sökande efter innovation inom fem områden: kardiovaskulära, immuninflammatoriska och neuropsykiatriska sjukdomar, cancer och diabetes samt av dess verksamhet inom högkvalitativa generiska läkemedel. Servier erbjuder även eHealth-lösningar utöver läkemedelsutveckling.

Mer information: www.servier.com