Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet


Bilddiagnostik används i tjugoåtta av trettio standardiserade vårdförlopp. Och i alla dem ska undersökningen genomföras inom några dagar. För att ens ha en chans att klara det behövde all onödig tid kapas. På ett år lyckades Diagnostik Skånevård SUND fördubbla antalet SVF-relaterade undersökningar.

– Utan vår nya koordinatorsfunktion hade det inte varit möjligt att genomföra så många undersökningar som vi gör idag, säger Karin Fristedt, röntgenläkare och verksamhetschef vid Diagnostik Skånevård SUND.

Tillsammans med läkarchefen och röntgenläkaren Anders Navntoft initierade hon det arbete som gör att enheten nu kan hålla ledtiderna för bilddiagnostik i princip för samtliga standardiserade vårdförlopp (SVF).

Ville inte ha vilda västern

Karin insåg att diagnostiken skulle påverkas rejält redan då beslutet togs om att införa SVF.

– Jag och Anders konstaterade att vi skulle bli inblandade i nästan alla förlopp. Vi insåg att det var lika bra att sätta upp en mall för hur vi skulle göra. Så att det inte bara skulle bli vilda västern, säger Karin Fristedt.

Se Karin berätta vad de gjorde för att kapa diagnostiktiderna rejält (1,40 min)
Öppna inbäddad media i webbläsaren

Läs hela artikeln på cancercentrum.se