Bayer ansöker om marknadsföringstillstånd för larotrectinib för behandling av TRK fusionscancer

Bayer ansöker om marknadsföringstillstånd för larotrectinib för behandling av TRK fusionscancer

Bayer meddelar att ansökan om marknadsföringstillstånd för larotrectinib har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Larotrectinib har utvecklats för att behandla barn och vuxna patienter med lokalt framskriden eller metastaserad tumör och som bär på en förändring i genen som kodar för Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK). Genförändringen NTRK är en mutation som leder till okontrollerad Tropomyosin Receptor Kinase (TRK) signalering och tumörtillväxt.

Larotrectinib är en selektiv TRK hämmare som angriper TRK fusionsproteiner som orsakar cancer, oavsett typ och ursprung av tumören. Bayer och Loxo Oncology, ett biomedicinskt företag med säte i Stamford, Connecticut (USA), utvecklar larotrectinib i samarbete. Detta är ett steg närmare att ge en precisionsmedicinsk behandling till dessa patienter som idag saknar godkända behandlingsalternativ. I maj 2018, fick larotrectinib prioriterad granskning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av barn och vuxna patienter med lokalt framskriden eller metastaserad tumör och som bär på en förändring i genen som kodar för NTRK.

– Ett kommande godkännande av larotrectinib skulle innebära ett paradigmskifte inom cancerbehandling. Genom att angripa genförändringen som får cancern att spridas istället för organet där den ursprungliga tumören sitter ger vi patienter med TRK fusionscancer en ny möjlighet till behandling, säger Daniel Tesfa, Medicinsk chef för onkologi och hematologi på Bayer.

Om larotrectinib (LOXO-101)

Larotrectinib är en TRK hämmare som utvecklats för behandling av patienter med cancer som bär på en förändring i genen som kodar för Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK). I kliniska prövningar har larotrectinib visat på en response rate på 80 % i prövarnas granskning och 75 % vid central granskning, oberoende av cancertyp. Huvuddelen av alla biverkningar var av grad 1 eller 2. Se artikel i New England Journal of Medicine.

Om TRK fusionscancer

Forskning visar att NTRK-gener kan kopplas till andra gener och producera ett TRK fusionsprotein som kan leda till att solida tumörer utvecklas på flera ställen hos barn och vuxna, och yttra sig som bla thyroideacancer, bröstcancer, gallgångscancer, tjocktarmscancer, GIST, lungcancer, hudcancer, cancer i bukspottkörtel och olika typer av sarkom. Endast genom speciella test kan TRK fusionscancer upptäckas.