62 miljoner till 83 års barncancerforskning

62 miljoner till 83 års barncancerforskning
I Barncancerfondens senaste tjänsteutlysning delas drygt 62 miljoner kronor ut. Pengarna går till att
finansiera totalt 83 års forskning fördelat på 26 forskare runt om i Sverige. Störst var utdelningen i
Stockholm följt av Lund där elva respektive sju forskare har beviljats tjänster.
– Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Och det behövs mer forskning för att fler barn ska överleva. Därför är vi glada att genom tjänsteutlysningen kunna rekrytera fler forskare till barncancerområdet och även göra det möjligt för anställda inom
barncancervården att forska, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

En av forskarna som fått pengar är Lisa Westerberg vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cell biologi på Karolinska Institutet i Stockholm. Lisa har haft anslag från Barncancerfonden sedan 2014 och har nutilldelats en sexårig högre forskartjänst för sitt projekt om kopplingen mellan immuncellers förmåga att röra sig och en ökad risk för barncancer.
– Syftet med studierna är att bättre förstå hur ett okontrollerat immunförsvar leder till
immunbristsjukdomar och tumörer hos barn. Vi vill också använda oss av ny forskningsteknik som finns tillgänglig för att utveckla nya behandlingsmetoder, säger Lisa Westerberg.
Immunförsvaret är en viktig del i skyddet mot barncancer. För att avlägsna tumörer behöver immunceller kunna ändra form, röra sig fram till dessa och äta upp dem. Till sin hjälp har de det så kallade cytoskelettet, som är kedjor av proteiner som ger dessa förmågor. Tidigare forskning har visat att barn som har medfödda förändringar i proteinerna som bygger upp cytoskelettet löper ökad risk att utveckla blodcellscancer, såsom leukemi och lymfom.

Lisa Westerberg kommer i ett av delprojekten att undersöka celler från dessa patienter samt
experimentella modeller för att belysa vilka delar av immunförsvaret som inte fungerar normalt. Hon
kommer också att försöka klargöra den underliggande processen för förändrad reglering av
immunförsvaret.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har drygt 2,5 miljarder kronor gått till den svenska och nordiska forskningen om barncancer. Tre gånger om året utlyser Barncancerfonden medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder

Fakta om Barncancerfondens tjänsteutlysning 2018
Totalt beviljade anslag: 62 414 436 kr
Antal ansökningar: 107 stycken
Antal beviljade ansökningar: 26 stycken, varav 17 kvinnor och 9 män
Fullständig förteckning av alla forskare och projekt som har beviljats anslag:

https://www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/beviljade-forskningsanslag-ochtjanster/