CancerRehabFonden breddar sin verksamhet

CancerRehabFonden breddar sin verksamhet – anordnar stödhelg för anhöriga

För att möta den stora efterfrågan på stöd för anhöriga till cancerdrabbade anordnar CancerRehabFonden i juni för första gången en Anhörighelg. Intresset för stödhelgen har varit mycket stort och platserna gick snabbt åt.

Många av de cancerdrabbade som har deltagit på CancerRehabFondens rehabveckor har efterfrågat stödinsatser även för anhöriga. CancerRehabFonden känner väl till anhörigas utsatta situation och väljer därför nu att inleda ett stödarbete även för denna grupp.

– Anhörigstöd känns oerhört angeläget. Jag har själv en familjemedlem som drabbats av cancer, så jag vet hur svårt det är för anhöriga och att även de behöver hjälp och stöd, säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden.

CancerRehabFondens anhörighelg kommer att hållas på Rehabcenter Mösseberg den 1-3 juni och leds av legitimerad personal. Intresset för anhörighelgen har varit mycket stort och platserna blev snabbt tillsatta. Deltagarna får möjlighet att i gruppsamtal bearbeta sina upplevelser och får även pröva på yoga och avslappningsövningar.

– Vi vill på sikt kunna erbjuda fler anhörighelger och utveckla vårt stöd för anhöriga, men för att kunna göra det är vi beroende av att fler stöttar vår verksamhet ekonomiskt. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor för att kunna hjälpa cancerdrabbade och deras anhöriga, säger Eva Hansen.

Genom att anordna stöd även för anhöriga till cancerdrabbade breddar CancerRehabFonden sin verksamhet. Organisationen erbjuder sedan tidigare rehabprogram för vuxna cancerdrabbade, återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn, samt stöd till hjälpmedel och terminsavgifter för fysisk aktivitet för barn.

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som samlar in pengar för att kunna erbjuda kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Vår vision är att alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering som hjälper dem tillbaka till livet.

Vi har ett 90-konto och Svensk Insamlingskontroll granskar årligen hur våra intäkter används.