Eldsjälspris till personalen inom gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset

Eldsjälspris till personalen inom gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset

De gör otroliga insatser för patienter och anhöriga varje dag. Nu har personalen inom flöde gynekologisk cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2018.

– Vi vill genom vårt Eldsjälspris i Region Stockholm-Gotland, uppmärksamma och uppmuntra de fantastiska eldsjälar som går till jobbet varje dag med en vilja att bota, vårda och rehabilitera cancerdrabbade patienter, samtidigt som de ska hantera patienternas oro och frågor om arbetsplatsen. De är sanna eldsjälar och deras insatser betyder oerhört mycket för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Inom patientflödet Gynekologisk Cancer på Karolinska arbetar den dedikerade personalen tillsammans i multidisciplinära team som följer och leder arbetet i de olika patientgrupperna.

Behandlingen av cancerpatienterna är högt specialiserad och kan omfatta kirurgi, strålterapi och/eller kemoterapi.

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från alla regioner i Sverige. Priset mottogs av docent Henrik Falconer, patientflödeschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, i samband med årets gyncancerseminarium på Oscarsteatern i Stockholm.

– Det är en stor uppmuntran för all vår personal inom flödet och ett erkännande av alla imponerande insatser för att ta hand om våra kvinnor med gynekologisk cancer, säger Henrik Falconer, patientflödeschef Gynekologisk Cancer.

Den vinnande motiveringen:

”Vårt Eldsjälspris i Stockholm ger vi till all personal inom flöde gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset som varje dag går till jobbet med viljan att bota, vårda och rehabilitera och som samtidigt ska hantera oro bland patienter utifrån allt som skrivs om Nya Karolinska. Ni ska också klara av en stor flytt och ett nytt arbetssätt. Vi vill med detta Eldsjälspris uppmärksamma ert viktiga arbete och att vi ser fram mot att tillsammans med er utveckla perspektiven på patienten i centrum.”

Patientflöde Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset:

Gynekologisk Cancer är ett av sex patientflöden inom Patientområdet Bäckencancer som tillhör Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Inom Gynekologisk Cancer arbetar personalen tillsammans i multidisciplinära och – professionella team som följer och leder arbetet av olika patientgrupper. Behandlingsbeslut för patienterna tas på multidisciplinära konferenser. På dessa medverkar, till exempel, opererande läkare (kirurg, urolog, gynekolog), onkolog, patolog, bilddiagnostiker och kontaktsjuksköterska. Behandlingen av cancerpatienter är högt specialiserad och kan omfatta kirurgi, strålterapi och/eller kemoterapi. Inom patientflödet Gynekologisk Cancer bedrivs också många former av forsning som är ett grundelement inom cancersjukvård för att ständigt förbättra behandlingsresultaten.