52 438 dalakvinnor i unik studie om mammografins effekter

52 438 dalakvinnor i unik studie om mammografins effekter

I Dalarna får årligen runt 230 kvinnor diagnosen bröstcancer. Kvinnor som följt mammografiprogrammet löper 60 procent lägre risk att dö i bröstcancer tio år efter diagnos jämfört med kvinnor som inte deltagit i regelbundna undersökningar.

I över 40 år har László Tabár, läkare och professor i radiologi, studerat hur tidig diagnos av bröstcancer med mammografi och behandling i tidigt stadium påverkar dödligheten i bröstcancer. Det unika forskningsmaterialet lockar forskare från hela världen att komma till mammografiavdelningen László Tabár kliniken i Falun och nu presenterar László Tabár och hans forskningsgrupp nya undersökningsresultat som pekar på nyttan med regelbunden mammografiscreening.

– Vår forskning visar att en kvinna som följer mammografiprogrammet och får en bröstcancerdiagnos i genomsnitt får 17 extra år att leva. Det finns tyvärr de som tror att mammografi inte är nödvändigt eftersom bröstcancerbehandlingen är så bra idag, men en tidig diagnos är en förutsättning för en framgångsrik behandling och chansen för tidig diagnos ökar med regelbunden screening, säger László Tabár.

Dalarna har lägst bröstcancerdödlighet

Av de runt 38 000 kvinnor som årligen kallas till mammografi i Dalarna går ungefär 82 procent på undersökningen. Tidig upptäckt av bröstcancer gör att behandling sätts in i ett tidigt skede vilket ökar chansen att cancern kan stoppas innan den sprider sig till andra delar av kroppen.

– Dalarna har lägst bröstcancerdödlighet av alla län i Sverige. Det beror på att en hög andel av kvinnorna i Dalarna som kallas till mammografi kommer till undersökningen och att doktorerna och personalen här är utomordentligt välutbildade och gör ett bra jobb. Om alla kvinnor skulle gå på mammografi regelbundet skulle bröstcancerdödligheten minska ännu mer, säger László Tabár.

Många vinster med mammografi

László Tabár är pensionerad överläkare och tidigare medicinskt ansvarig för mammografiavdelningen på Falu lasarett där mammografiundersökningar har gjorts sedan 1977. László Tabárs forskning visar att kvinnor som följer mammografiprogrammet drar betydligt större nytta av den cancerbehandling som finns tillgänglig vid diagnostillfället än de som inte går på regelbundna undersökningar.

– Vinsterna med mammografi är många: vid tidig upptäckt av bröstcancer blir behandlingen mycket mindre aggressiv, kvinnan som drabbas kan besparas många års lidande och hennes chanser att överleva ökar. Dessutom belastas samhället mindre med kostnader för vård, säger László Tabár.

Studien sträcker sig över 58 år

Forskningsmaterialet omfattar 52 438 kvinnor i Dalarna i åldrarna 40-69 år under en 39-årig period (1977-2015) där dödligheten undersökts hos dem som deltagit eller inte deltagit i screeningprogrammet med mammografi för att upptäcka bröstcancer. Som ytterligare jämförelse har använts statistik från en period på 19 år (1958-1976) innan mammografi infördes. Studien som totalt sträcker sig över en period på 58 år visar att kvinnor som deltar i screeningprogrammet när de får sin bröstcancerdiagnos löper 60 procent lägre risk att dö tio år efter diagnos. Efter 20 år är siffran 47 procent. Alla kvinnorna genomgick den cancerbehandling som vid aktuell tidpunkt fanns tillgänglig.

Alla kvinnor mellan 40 – 74 erbjuds mammografi

Mammografi är en speciell mjukdelsröntgenundersökning av brösten med syfte att hitta bröstcancer innan sjukdomen har hunnit ge några symptom.

I Dalarna får alla kvinnor mellan 40 – 54 år ett brev med en inbjudan till gratis mammografiscreening med 18 månaders mellanrum och kvinnor mellan 55-74 år kallas med 24 månaders mellanrum. Kvinnor äldre än 74 år har möjlighet att gå på undersökning på eget initiativ.

Hör László Tabár berätta om mammografins effekter (extern länk till Youtube)

Forskargruppen samlas i Falun

Den forskargrupp László Tabár bildade för 30 år sedan som består av världens ledande biostatistiker sammanträffas två gånger varje år. Just nu är de i Falun igen för att utvärdera mammografihälsoundersökningens påverkan på dödlighet i bröstcancer i tio svenska län, Dalarna inkluderat.

László Tabár och hans forskargrupp. Fotograf Erik Bäckvall.

På gruppfotot syns på bakre raden från vänster till höger:
May Mei-Sheng Ku, MSc National Taiwan University, Taipei, Taiwan
Lars Holmberg, pensionerad kirurg, professor
Överläkare Mats Ingvarsson, Mammografiavdelningen, Falun
Amy Ming-Fang Yen, PhD Taipei Medical University, Taipei, Taiwan
Överläkare Nadja Lindhe, Medicinsk ansvarig, Mammografiavdelningen, Falu lasarett

Främre raden från vänster till höger:
László Tabár, pensionerad överläkare, Mammografiavdelningen, Falu lasarett
Stephen W. Duffy, MSc Queen Mary University of London, UK
Robert A. Smith, PhD American Cancer Society, Atlanta GA, USA
Tony Hsiu-Hsi Chen, PhD Professor National Taiwan University, Taipei, Taiwan